BEEMSTER - Per 1 juli 2017 wordt door de Rijksoverheid een wetswijziging doorgevoerd, waarin een verbod op asbestdaken is opgenomen. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen namelijk door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels vrij kunnen komen.

Het verbod geldt vanaf 2024. Dit betekent dat elke eigenaar van een pand met een asbestdak, dit dak vóór 2024 moet (laten) verwijderen. Aan het verwijderen van asbest zijn regels verbonden. Zo is het verplicht om bij het verwijderen van een asbestdak, hier melding van te maken bij de gemeente via omgevingsloket.nl. Daarnaast is in enkele gevallen een sloopvergunning vereist, bijvoorbeeld bij slopenwerkzaamheden aan rijks- of gemeentelijk monumenten en indien dat is aangegeven in het bestemmingsplan. Op omgevingsloket.nl kunt u vooraf nagaan of een sloopmelding of een omgevingsvergunning nodig is.

Het merendeel van asbesthoudende materialen dient door een gecertificeerd bedrijf te worden gesaneerd. Echter een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest (tot 35 vierkante meter hechtgebonden geschroefde asbest beplating of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking) mag door een particulier worden verwijderd. Indien u deze beperkte hoeveelheid asbest zelf verwijderd, kan dit kosteloos naar de milieustraat worden gebracht. U dient hiervoor bij de milieustraat speciaal verpakkingsmateriaal te halen en het asbest volgens de voorschriften te verpakken. Van belang is dat u het asbest veilig en volgens de regels verwijderd (zie hieronder een link naar de spelregels).

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een subsidieregeling in het leven geroepen om de sanering te versnellen. De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen deze subsidie aanvragen. Per vierkante meter geldt een subsidie van € 4,50, met een maximum van € 25.000,- per adres. De subsidie kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden aangevraagd. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.