PURMEREND - De komende maanden blijven de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland onderdak bieden aan maximaal 450 asielzoekers. Zij zijn geregistreerd bij het COA en zitten in de asielprocedure waaruit blijkt of zij wel of niet in Nederland mogen blijven. De gemeenteraden van Purmerend en Edam-Volendam zijn geïnformeerd. Naar omwonenden is vandaag een brief verstuurd met informatie over deze verlenging.


Begin oktober is de crisisnoodopvang in Baanstee-Noord aan de Visserijweg opgezet. De opdracht was om het COA tot 1 januari 2023 te helpen en asielzoekers onderdak bieden, omdat zij anders buiten moeten slapen. Deze mensen zouden op die datum overgebracht worden naar meer geschikte plekken. De realiteit is anders. Het COA gaat volgens de informatie die nu beschikbaar is, vanaf 1 april 2023 zorgdragen voor de asielzoekers die worden opgevangen. Daarom blijven de gemeenten de komende drie maanden maximaal 450 gevluchte mensen een dak boven het hoofd bieden.

“Het is geen optie om deze mensen, veelal met kinderen, weg te sturen, wetende dat er nu geen andere opvangplek beschikbaar is. Bovendien dragen we met deze verlenging bij aan de oplossingen die het Rijk voor de langere termijn moet vinden”, aldus burgemeester Ellen van Selm (gemeente Purmerend).

De crisisnoodopvang biedt zorg, maaltijden en onderwijs

Er zitten nu zo’n 330 personen, waaronder gezinnen in de opvang in Baanstee-Noord. Dit loopt over het algemeen goed en gemoedelijk. De bewoners, het personeel en de vrijwilligers zijn inmiddels gewend aan de nieuwe omgeving. De komende weken zal nog een aantal groepen asielzoekers door het COA worden toegewezen aan de Baanstee-Noord. Bij aankomst worden zij gescreend en begeleid naar hun tijdelijke onderkomen. Er is medische basiszorg en onderwijs voor de kinderen. Maatschappelijke organisaties helpen met creatieve activiteiten. Juist in deze dagen en weken willen de gemeenten de mensen iets meegeven, zoals de traditie van Sinterklaas, maar ook taalonderwijs en sportmogelijkheden. Nieuwe bewoners krijgen fietsles om veilig rondom de opvanglocatie te kunnen fietsen. Grote waardering gaat uit naar iedereen die betrokken is bij deze dagelijkse ondersteuning op de opvanglocatie en het dagprogramma.

Vooruitzicht

De komende maanden worden de vorderingen van het COA-plan voor de overname van asielzoekers besproken in de Veiligheidsregio. Het is nog niet duidelijk hoe de overname eruit ziet. Wel is duidelijk dat het vanaf 1 juli niet meer toegestaan is om mensen op te vangen in de tent op de Baanstee-Noord. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag op 6 oktober bepaalt dat een crisisnoodopvang dan moet voldoen aan bepaalde eisen. De tent voldoet daar niet aan.

Meer informatie over de opvang of het bieden van hulp en donaties is te vinden op de website van de gemeente Purmerend www.purmerend.nl/noodopvangbaanstee en de gemeente Edam-Volendam edam-volendam.nl/crisisnoodopvang-baanstee