PURMEREND - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren zij of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing blijkt dat de Wheredijk op bepaalde delen niet voldoet aan de waterveiligheidseisen. Om Purmerend ook in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem verbetert HHNK de dijk.

Met een nieuwsbrief houdt het hoogheemraadschap de omwonenden en andere betrokkenen op de hoogte van de dijkversterking. HHNK verwacht dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 starten en brengt tot die tijd regelmatig een nieuwsbrief uit. Heeft u vragen over dit project? Kijk voor meer informatie op www.hhnk.nl/wheredijk.

Voor meer informatie: Nieuws Brief