PURMEREND - De gemeenteraad draagt mevrouw Van Selm voor als nieuwe burgemeester van Purmerend. Dit is bekendgemaakt in een bijzondere raadsvergadering op 14 juli 2022.


Mevrouw Van Selm is momenteel burgemeester van de Friese gemeente Opsterland (30.000 inwoners). Daarvoor was zij onder andere gemeenteraadslid in Lelystad en was ze werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur of bestuurder bij instellingen in Lelystad en omstreken. Ze is 58 jaar oud, lid van D66 en woont op dit moment in Ureterp. Mevrouw Van Selm is opgeleid als rurale sociologe aan de Wageningen Universiteit.


Advies vertrouwenscommissie

Tijdens een besloten raadsvergadering voorafgaand aan de bekendmaking, presenteerde de vertrouwenscommissie haar advies over de meest geschikte kandidaten voor het burgemeesterschap. De commissie, die bestaat uit een afvaardiging van raadsleden, heeft de sollicitatiegesprekken gevoerd met de kandidaten. Op basis van dit advies heeft de raad besloten om mevrouw Van Selm voor te dragen als burgemeester aan de commissaris van de Koning.

De vertrouwenscommissie ziet in mevrouw Van Selm een heel goede burgemeester van Purmerend, omdat haar manier van werken past bij de gemeente Purmerend. Met haar verbindende kracht, empathisch vermogen en vertrouwenwekkende voorkomen heeft de vertrouwenscommissie het volste vertrouwen er in dat zij het boegbeeld zal worden voor onze inwoners en ondernemers, maar ook buiten de gemeente in de regio en de MRA. Ze heeft de ervaring en de ambitie om de stap te maken van een kleinere gemeente naar een gemeente van grotere omvang. De vraagstukken van een stedelijke omgeving zijn deels nieuw. Haar nieuwsgierigheid, betrokkenheid en bestuursstijl gaan haar hierbij laten slagen. Dat ze daarbij erg goed weet hoe het er op het platteland aan toe gaat en welke vraagstukken daar leven, is een pré.

De bekendmaking in de openbare raadsvergadering, direct na het besloten deel, is te bekijken in het Politiek Portaal.


Nieuwe burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit

De voordracht van de gemeenteraad wordt verstuurd naar de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Het is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die daarna de benoeming voorbereidt. Tot die tijd is burgemeester Don Bijl als waarnemend burgemeester in functie. De benoeming van de burgemeester gebeurt in september door de Kroon; door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op 22 september vindt de beëdiging plaats en heeft Purmerend een nieuwe burgemeester.