PURMEREND - Gemeente Purmerend gaat het voormalig Bose-gebouw aan de Gorslaan 60 gebruiken voor de tijdelijke opvang van Oekraïners die vluchten voor geweld en opvang zoeken in Nederland. De huidige huurder gaat het pand verlaten. De gemeente gaat het pand verbouwen om 270 opvangplekken te maken voor Oekraïense ontheemden. Een deel van het pand wordt gebruikt voor de huisvesting van onderwijs voor nieuwkomers.


De opvang van Oekraïense ontheemden vindt op meerdere kleinere locaties binnen de gemeente plaats. Dat is een opdracht van de Purmerendse gemeenteraad, aangenomen in de motie van 30 november 2023. Wethouder vluchtelingen en migratie Mario Hegger: ‘Het bedrijfspand aan de Gorslaan past goed binnen de opdracht van onze gemeenteraad. De kleinschalige opvanglocatie die wij hier voor ogen hebben is vergelijkbaar met andere opvanglocaties in onze gemeente. Met het realiseren van deze nieuwe opvanglocatie zetten wij een belangrijke stap richting het voldoen aan onze taakstelling.’

Taakstelling vanuit het Rijk

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland opgedragen om te zoeken naar mogelijke opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïners. De regio Zaanstreek-Waterland heeft ervoor gekozen om in gezamenlijkheid deze taak op te pakken. Zaanstad organiseert de asielopvang, Purmerend het restant van de opdracht opvang van ontheemden uit Oekraïne en de vijf andere gemeenten in de regio de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Op dit moment betekent dat voor Purmerend het toevoegen van ongeveer 405 extra opvangplekken. Met het realiseren van deze locatie zet Purmerend een grote stap richting dit aantal.

Combinatie met onderwijs voor nieuwkomers

De gemeente huurt het voormalig Bose-gebouw aan de Gorslaan voor een periode van 3 tot 5 jaar. Het pand bestaat uit twee vleugels. De hoge vleugel moet ruimte bieden voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De lage vleugel wordt gebruikt voor het huisvesten van onderwijs voor nieuwkomers. ‘Momenteel voeren wij gesprekken met verschillende partijen om hier een passende invulling voor te vinden’, vertelt Hegger.

Gebiedsontwikkeling Waterlandkwartier

De opvang van de Oekraïense ontheemden in combinatie met onderwijs is een tijdelijke invulling. De locatie ligt in het Waterlandkwartier, een gebied dat wij de komende jaren gaan herontwikkelen. De tijdelijke opvang staat deze ontwikkelingen niet in de weg.

Afhankelijkheid van financiering

Net als bij andere opvanglocaties is gedaan, heeft de gemeente voor de realisatie van deze nieuwe opvanglocatie een beroep gedaan op bestaande financiële regelingen van de Rijksoverheid voor dit doel. In het geval dat de aanvraag voor deze financiële middelen wordt afgewezen, kan het project niet doorgaan.

Omgeving betrokken

De gemeente wil de omgeving zo goed mogelijk betrekken. Hegger: ‘Omwonenden en ondernemers in het gebied zijn uitgenodigd voor informatie- en participatiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten leggen wij onze plannen uit. Ook willen wij hen raadplegen over hoe het onderwijs en de openbare ruimte rondom het gebouw zo goed mogelijk kan passen in de buurt.’ Aanwezigen kunnen aandachtspunten benoemen en ideeën inbrengen. De ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in de plannen.

Meer informatie over de opvang van Oekraïense ontheemden in Purmerend is te vinden op purmerend.nl/oekraine