PURMEREND - Op 9 november 2021 was de eerste meedenkavond over de oostflank. De gemeente maakt samen met BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer een visie voor het gebied. De oostflank is het gebied ten oosten en zuiden van de stad en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart.

Er komt één gebiedsvisie omdat er meerdere ontwikkelingen en uitdagingen tegelijk spelen, bijvoorbeeld woningbouw op de golfbaan en in de Purmer Zuid-Zuid en het versterken van het Purmerbos. Door één visie te maken kijken de drie partijen naar de combinatie wonen, natuur en recreatie. Doel daarbij is dat, ook bij en zelfs door woningbouw, de natuur vergroot en verbeterd wordt.

Denk mee
De oostflank is dus een behoorlijk groot gebied, waar veel Purmerenders wonen, werken of recreëren. U misschien ook – of misschien wilt u er in de toekomst wel gaan wonen. We willen iedereen de kans geven om mee te denken over de visie voor de oostflank: wat is fijn in het gebied en wat kan er beter? Op welke plekken komt u en met welke reden is dat? Alle input helpt ons om de visie op te stellen. Uw bijdrage en ideeën zijn daarom van harte welkom. Vul nu de enquête in op oostflankpurmerend.nl/enquete.