PURMEREND - Het Rijk kent ruim 5,1 miljoen euro subsidie toe voor het versnellen van de woningbouw in het Waterlandkwartier in Purmerend. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt. Purmerend groeit en ontwikkelt. De komende 20 jaar bouwt Purmerend in totaal meer dan 10.000 woningen waarvan ongeveer 1800 in het Waterlandkwartier.


Deze Woningbouwimpuls subsidie is bedoeld om de vaart erin te houden bij de bouw van betaalbare woningen in het gebied. Wethouder Natalie Saaf: “Fijn dat de Rijksoverheid ons de stimulans geeft om door te pakken en onze ambities in het Waterlandkwartier waar te maken. Het zorgt ervoor dat we kunnen gaan bouwen aan kwalitatief goede en betaalbare woningen in een fijne, hoogstedelijke omgeving. Zo blijft Purmerend een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Voor nu en in de toekomst.”

Mobiliteitssubsidie

In november ontving de gemeente ook al bijna 17 miljoen euro aan subsidie voor bereikbaarheidsmaatregelen. Een groot deel daarvan is bedoeld voor het Waterlandkwartier. Zo is ongeveer 11 miljoen gereserveerd voor het herinrichten van de Waterlandlaan/Purmersteenweg/Gedempte Where naar een groene stadsboulevard. Naast ruimte voor verkeer zijn er ook plekken om te verblijven en wandelen en is er meer groen in het straatbeeld. Er is 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een mobiliteitshub in het Waterlandkwartier. Dat is een parkeergarage met extra voorzieningen zoals een pakketdienst en elektrische deelauto’s en -fietsen.

Levendig en stedelijk gebied

Door de subsidies kan de gemeente aan de slag met de woningbouwopgave in het Waterlandkwartier. Het geeft investeringskracht om te realiseren wat de gemeente voor ogen heeft met het gebied. Het wordt een wijk van én voor Purmerend. We creëren een levendig en stedelijk gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Met woningen voor jong en oud, werkgelegenheid in nieuwe en bestaande kantoren met (maatschappelijke) voorzieningen, scholen, zorg en kleinschalige horeca. De auto wordt zoveel mogelijk in het gebied geweerd zodat er meer ruimte is voor openbare ontmoetingsplekken en groen. Het wordt een gebied waar je kunt sporten, spelen, lopen en fietsen. Het Waterlandkwartier vormt in de toekomst een goede aanvulling op de binnenstad.

Doel Woningbouwimpuls

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen in Nederland toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls subsidie zorgt dat de bouw van meer woningen wordt versneld. Deze subsidie is vooral bedoeld om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is en gaat uit van cofinanciering. Ook de gemeente moet dus zelf aan de gebiedsontwikkelingen bijdragen.