EDAM/VOLENDAM - De gemeentelijke website is onlangs volledig overgezet op het HTTPS-beveiligingsniveau. Ook wel bekend als het groene slotje in de browser. Deze beveiliging is vooral belangrijk voor het invoeren van vertrouwelijke gegevens zoals persoonsgegevens. Dit soort gegevens werden voorheen al via HTTPS beveiligd.

Wat betekent HTTPS voor onze website?

Het doel van de huidige aanpassing waarbij de website volledig beveiligd wordt is om verwarring en fraude door ‘phishing’ te voorkomen. Er wordt nu niet meer constant tussen HTTP en HTTPS gewisseld. Een groot voordeel is ook dat wanneer je de gemeentelijke website via Google zoekt de website hoger scoort in de zoekresultaten.

Binnenkort via E-herkenning (DigiD voor bedrijven) aanvragen doen op onze site

Met eHerkenning kunnen ondernemingen zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met overheden. Een groot voordeel is dat een onderneming met één eHerkenning inlogmiddel bij meerdere overheden kan inloggen. Een onderneming hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden en kiest zelf hoe zij inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. De exacte beschikbaarheidsdatum moet nog bepaald worden.