PURMEREND - Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland - Arthur van Dijk - bracht op donderdag 31 maart een werkbezoek aan de gemeente Purmerend. Het ambtsbezoek was bedoeld om nader kennis te maken met de gemeente en kennis te nemen van ontwikkelingen in het lokaal bestuur.

Op het middagprogramma stonden onder andere een busrit langs bedrijventerrein Baanstee Noord, langs BioWarmteCentrale Purmerend en de locatie van het nieuwe politiebureau. Ook werd H20 bezocht: E-sports campus en trainingen, waar een gesprek plaatsvond met verschillende scholieren.

Ontmoeting met de gemeenteraad

Hierna volgde een ontmoeting en inhoudelijke dialoog met de gemeenteraad welke live te volgen was via het PolitiekPortaal. Er zijn diverse bestuurlijke onderwerpen aan bod gekomen, zoals de fusie tussen Beemster en Purmerend en de regionale samenwerking met de buren.

Overhandiging van profiel nieuwe burgemeester

In de extra raadsvergadering diezelfde avond heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld en overhandigd aan de commissaris van de Koning.