EDAM/VOLENDAM - Het ophalen van huisvuilzakken in Edam, Middengebied en de Purmer komt te vervallen op 27 april i.v.m. Koningsdag en wordt verschoven naar vrijdag 28 april 2017. De huisvuilzakken worden in heel Edam, Volendam en de Purmer opgehaald.