BEEMSTER - Afgelopen weekend werd u in de media geconfronteerd met een artikel waarin een hoogleraar van de Vrije Universiteit van Amsterdam stelt dat vanuit een economisch oogpunt nascheiding van het restafval de meest juiste oplossing is om plastic afval te scheiden. Wethouder Aagje Zeeman legt hieronder graag uit waarom we in de gemeente Beemster kiezen voor scheiden bij de bron.

Als gemeente kijken we verder dan alleen dit kleine deeltje van het gehele proces dat afvalinzameling en afvalverwerking heet. Ervaringen uit heel Nederland heen geven aan dat bronscheiding, dus het aan huis gescheiden inzamelen van verschillende afvalstromen, het best herbruikbare afval oplevert. Dit afval kan terecht de benaming grondstof krijgen.

In Nederland zijn op dit moment twee nascheidingsinstallaties operationeel, in Groningen en in Oudehaske. Deze installaties worden ingezet als extra stap na de bronscheiding. Het is duidelijk geworden dat het afval dat nagescheiden wordt, herbruikbare afvalstromen van lagere kwaliteit oplevert. Gft-afval uit nascheiding kan niet meer tot compost verwerkt worden, dat is alleen nog geschikt voor vergisting. Papier en textiel uit nascheiding zijn geheel onbruikbaar, dat  moet alsnog verbrand worden. Plastic, lege pakken en blik zijn minder goed herbruikbaar door de vervuiling die het meekrijgt in het restafval.

Op basis van de landelijke ervaringen stelt de gemeente dat de resultaten uit alleen nascheiding onvoldoende zijn om te komen tot het circulair maken van onze samenleving. De gemeente kiest er daarom voor om via bronscheiding het gft, het plastic/lege pakken/blik en het oud papier  in te zamelen. Op deze manier worden er in Purmerend en Beemster goed herbruikbare afvalstromen ingezameld, die hun weg vinden als grondstof voor nieuwe producten. Dat leidt tot een afvalinzameling en –verwerking die een positieve bijdrage levert aan het milieu en uitgevoerd wordt tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.