BEEMSTER/PURMEREND - Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestuurlijk te fuseren met de gemeente Purmerend.

Tijdens de commissievergadering op 19 december werd dit voorstel besproken. De gemeenteraad beslist op 9 januari of de gemeente bestuurlijk gaat fuseren met Purmerend.

Toekomst
In 2014 is de gemeente Beemster een ambtelijke samenwerking aangegaan met Purmerend. Het college van Beemster heeft geconstateerd geen vertrouwen te hebben dat met kracht inzetten op de optimalisatie van de ambtelijke organisatie en bestuur echt gaat helpen naar een duurzame zelfstandige toekomst. Gelet op alle ontwikkelingen in de regio, de bestuurskracht, basis niet op orde en de financiële positie van Beemster zou een bestuurlijke fusie eerder aan de orde zijn, meent het college.

Draagvlak
Het college heeft daarom ingezet op een bestuurlijk traject met de raad om te verkennen of er draagvlak, inzicht is en uiteindelijk een uitspraak tot bestuurlijke fusie in de raad kan komen om Beemster als waardevolle identiteit en gemeenschap in de regio voor de toekomst te behouden.
De provincie is gevraagd om hun visie te geven op de bestuurlijke toekomst van Beemster in relatie tot de bestuurskracht en de financiële positie, maar zeker ook in relatie tot ontwikkelingen in de regio. Een brief naar het college van Gedeputeerde Staten is verzonden.