PURMEREND - Sinds dit weekend presenteert Het Leesteken in de winkeletalage boeken over de Februaristaking 1941 en jodenvervolging of holocaust. Dit ter gelegenheid van de herdenking van die staking zaterdag 25 februari 2023 in Amsterdam. De staking - vooral in Amsterdam - was een dappere steunbetuiging aan de vervolgde joodse Nederlanders.


De thema-etalage is op verzoek van het Purmerendse comité Oproep Herdenking Februaristaking 1941. Henk en Stefanie Schulte, de eigenaren van de boekhandel, wilden graag gevolg geven aan het verzoek en een boekenpresentatie over dit onderwerp in de winkeletalage doen. De twee weken voor de herdenking zijn de boeken te zien en recente boeken te koop.

Comité oproep

Zaterdag 25 februari 2023 - in de voorjaarsvakantie - is er in Amsterdam de herdenking van de Februaristaking 1941. Voor iedereen die wil meedoen is er dan het defilé bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. De plechtigheid begint 16.45 uur.

Het Purmerendse comité doet voor de derde keer de oproep de Februaristaking 1941 te herdenken en naar het defilé te gaan. De steeds heviger jodenvervolging door de nazi-bezetter leidde dinsdag 25 februari 1941 tot een grote staking van vele tienduizenden.

De oproep staat in een advertentie in het huis-aan-huis blad Purmerends Nieuwsblad van donderdag 23 februari 2023. Het gaat om een persoonlijke oproep. Wie wil meedoen geeft naam en eventueel functie door aan Trees Lamers via t.lamers15@gmail.com en maakt een bedrag over naar NL68 RABO 0302 5706 40 tgv stichting 4-5 mei comité Purmerend ovv bijdrage advertentie Herdenking Februaristaking 1941. Naam en bijdrage voor de advertentie moeten voor maandag 20 februari 2023 zijn ontvangen, het comité wil dat graag zo snel mogelijk. Het bedrag dat eventueel overblijft is voor toekomstige activiteiten in het kader van de Herdenking Februaristaking 1941.

Samenwerking

Dit jaar is het comité gaan samenwerken met de stichting 4-5 mei comité Purmerend. Het comité maakt daarom nu gebruik van bankrekening NL68 RABO 0302 5706 40 van stichting 4-5 mei comité Purmerend.

Heden verbinden met verleden

De herdenking van de Februaristaking is gericht op het verbinden van het heden met het verleden, op waakzaamheid en tegen elke vorm van discriminatie. Het is de enige massale protestactie in bezet Europa geweest tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s. De nazi’s vervolgden ook andere groepen zoals Roma’s en homo’s.

Het landelijk Comité Herdenking Februaristaking 1941 wil de waarden die verbonden zijn aan de Februaristaking 1941 - opkomen voor een ander, in verzet komen tegen onrecht - als inspiratie laten dienen voor de samenleving van nu. Kijk voor het programma en actuele ontwikkelingen op de website van het Comité Herdenking Februaristaking, https://februaristaking.nl.