PURMEREND - Voor mensen die steeds meer moeite hebben met lopen, valangst hebben of al eens zijn gevallen is er binnenkort de training In Balans. Dinsdag 10 september is er een gratis informatiebijeenkomst over valrisico, balansverstoring en valpreventie. De cursus In Balans geeft mensen met trainingen voldoende zelfvertrouwen om verantwoord in beweging te kunnen blijven. De informatiebijeenkomst is in De Tien Gemeenten aan de Hoornselaan. De cursus In Balans is een initiatief van Spurd en Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP).

De informatiebijeenkomst bespreekt valrisico’s en valpreventie ter bevordering van bewustwording over risicofactoren. Wie na de informatiebijeenkomst besluit mee te doen aan de cursus In Balans kan zich inschrijven voor drie cursusbijeenkomsten en twintig trainingen. Tijdens de drie cursusbijeenkomsten van elk twee uur is er veel aandacht voor testen die een beeld geven van de veiligheid in en om huis en de valrisico’s bij dagelijkse bezigheden.
Door kennis en training is vallen te voorkomen. Training van balans en coördinatie speelt een belangrijke rol. Tijdens de twintig trainingen van elk een uur is er daarom veel aandacht voor. Balans en spierkracht zijn van belang om valrisico’s te verminderen en waar mogelijk te vermijden. De cursusbijeenkomsten zijn 17 en 24 september en 1 oktober, de trainingen zijn wekelijks vanaf dinsdag 8 oktober, aanvang 14.00 uur. De laatste trainingsdag is dinsdag 18 februari 2020.

De gratis toegankelijke informatiebijeenkomst inclusief kopje koffie of thee is dinsdag 10 september van 14.00 uur tot 15.30 uur. Aansluitend is inschrijven voor de 23 vervolgbijeenkomsten mogelijk. Alle bijeenkomsten en trainingen zijn in De Tien Gemeenten, Hoornselaan 11. De drie cursusbijeenkomsten en twintig trainingen kosten in totaal € 80,00 en dat bedrag betalen kan in één of twee keer.