PURMEREND - Het Purmerends Museum laat met de tentoonstelling De Beemster en de Purmer - 400 jaar droge voeten zien dat het best bijzonder is om te leven in de gemeente Purmerend. Daar waar je nu heerlijk kunt wonen, wandelen en naar school gaat, stond je vroeger in het water. Purmerend maakt namelijk deel uit van twee belangrijke droogmakerijen: de Beemster en de Purmer.

Op 1 januari 2022 fuseerde de gemeente Beemster met de gemeente Purmerend en dit jaar bestaat de droogmakerij Purmer 400 jaar. Het is dé aanleiding voor deze tentoonstelling, waarin een aantal momenten in de geschiedenis van de droogmakerijen worden gemarkeerd. Er wordt ingegaan op de inpoldering, de verkaveling, de bewoning en de toekomst van de voormalige droogmakerijen.

Waarom werden de meren eigenlijk leeggepompt en hoe ging dat? Wat was de rol van Jan Adriaansz. Leeghwater in de droogmakerij? Hoe is het patroon van strakke kavels ontstaan en wie woonden er op de grote buitenplaatsen? In de tentoonstelling ontdek je het antwoord op al deze vragen. Maar het museum kijkt ook naar het heden en de toekomst. Je kan zelf aangeven wat je belangrijk vindt voor dit gebied, zoals woningbouw, groen of openbaar vervoer.

Met je smartphone kan je door de tentoonstelling lopen en onder andere Leeghwater en landmeter Sinck als levensecht hologram zien en horen. Via 3D technologie kan je in een poldermolen stappen en alle verdiepingen van de molen bekijken. Bezoekers met of zonder visuele beperking kunnen via een reliëfkaart de twee polders met hun dijken en verkaveling letterlijk voelen.

In dit project werkten we samen met organisaties als VISIT Beemster, Historisch Genootschap Beemster, het Waterlands Archief, Bibliotheek Waterland, het Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam, Stichting Purmer 400 jaar en Vereniging Oud Edam die allemaal ook dit jaar tentoonstellingen en activiteiten ontwikkelen over de Beemster en/of de Purmer.