PURMEREND - We kampen de laatste jaren met langdurige droogteproblemen. De bodem verdroogt, verzakt en verzilt. Tegelijk neemt ook de kans op meer perioden met extreme neerslag toe. Hoe gaan we daarmee om? Hoe lossen we het op? Wetenschapsjournalist René Didde schreef er een boek over, ‘Nederland Droogteland’. Donderdag 17 maart geeft hij een lezing over de klimaatverandering, en zal daarbij ook ingaan op de situatie in de Purmer.

Nederland ontworstelde zich gedurende duizend jaar met succes aan het overvloedige water. We bouwden dijken, legden waterkeringen aan en veroverden land op water, zoals 400 jaar geleden De Purmer.

Vast staat dat we in Nederland zijn doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Om beter bestand te zijn tegen waterschaarste én tegen wateroverlast, moeten we nieuwe keuzes maken. We moeten de ordening van ons landschap meer sturen door water, en er zoveel mogelijk natuurlijke krachten bij inschakelen. Meer water bufferen en opslaan biedt soelaas tegen wateroverlast en verschaft ons tegelijk appeltjes voor de dorst in tijden van droogte en hittestress. We moeten een nieuwe balans vinden tussen nat en droog. En we kunnen dat ook.

Lezing De Purmer en klimaatverandering is op donderdag 17 maart van 20.00-21.30 in de bibliotheek Purmerend. Kosten: Leden: € 5,00 / Niet leden € 7,50. Kaartverkoop lezing in voorverkoop in de Bibliotheek en via www.bibliotheekwaterland.nl