PURERMEND - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) heeft het programma Volwaardig Leven ontwikkeld. Samen met mensen met een beperking, naasten, professionals en organisaties wordt gewerkt aan gehandicaptenzorg die meer flexibel inspeelt op de zorgvraag. De intentie is om de zorg zo lang mogelijk thuis vorm te kunnen geven. Tijdelijk verblijf is vaak een volgende stap. Prinsenstichting doet mee aan het programma Volwaardig Leven met het project Flex-wonen.

Flex-wonen is deeltijdverblijf op maat. Je woont thuis en met regelmaat bij Prinsenstichting. Deze vorm van flexibele zorg maakt het mogelijk om passende zorg te bieden en om gezinnen in staat te stellen een zo volwaardig mogelijk leven te leiden.

Voordelen van flex-wonen:
- Je hebt meer keuzes voor een woonvorm die het beste bij jou past.

- Door deels aan te haken bij bestaande teams/voorzieningen kan Prinsenstichting nog meer zorg op maat leveren.

- Het netwerk blijft in regie, terwijl het wel wordt ontlast door deze vorm van wonen.

- Minder druk op het netwerk zorgt voor minder crisissituaties.

Trudy, moeder van Kelly:
“Kelly (30) woont nog thuis. Toch zal zij, net als mijn andere dochter, een keer het huis uit gaan. Om te voorkomen dat we overhaaste beslissingen moeten maken als de nood aan de man is, ben ik alvast op zoek gegaan naar een woning voor Kelly. Heel eng om mijn kind, die zo kwetsbaar is, los te laten en de zorg over te dragen aan anderen. Kelly maakt al gebruik van de weekendopvang waar zij het erg naar haar zin heeft. Volgend jaar willen we dit omzetten naar flex-wonen. Zo is de draaglast van de zorg voor Kelly voor mij als moeder meer in balans en kan Kelly alvast wennen aan wonen bij Prinsenstichting.”