PURMEREND - Op de dinsdagen 26 februari en 5 maart organiseert Landschap Noord-Holland een basiscursus Weidevogelbeheer in Purmerend. Want zoals ieder jaar bevolken kieviten, scholeksters, tureluurs en grutto’s binnen enkele weken de akkers en weilanden van onze provincie. Om deze fraaie soorten van ons landelijk gebied te behouden, kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Landschap Noord-Holland is daarom op zoek naar vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen en organiseert voor hen een basiscursus ‘weidevogelbescherming’. Tijdens deze cursus maak je kennis met de meest voorkomende weidevogels en word je opgeleid tot echte weidevogelbeschermer.

Weidevogels in kaart brengen
Inventariseren is de basis van de bescherming van weidevogels. Met een verrekijker wordt het gedrag van de vogels bekeken. Alleen als het echt nodig is, worden nesten opgespoord en gemarkeerd en kuikens beschermd. Alle gegevens over het gedrag worden digitaal ingevoerd, zodat duidelijk is waar de weidevogels zich bevinden en of ze een nest of jongen hebben. Boeren kunnen daar hun werkzaamheden op aanpassen zodat nesten en jonge weidevogels worden gespaard.

Boerenlandvogelkenner
Na de basiscursus en een seizoensopleiding in het veld, ben je in staat zelfstandig of in groepsverband de verschillende soorten vogels van het boerenland te herkennen en te beschermen. Tijdens vervolgcursussen in volgende broedseizoenen leren we je hoe je weidevogels kunt inventariseren ten behoeve van het (agrarische) natuurbeheer in onze provincie.

Voor wie?
De cursus is voor jong en oud, voor iedereen met interesse voor de natuur en het landelijk gebied. Voor de cursus is geen voorkennis vereist. Boeren die deze basiscursus willen volgen en/of aan weidevogelbescherming willen doen, kunnen zich uiteraard ook aanmelden voor de cursus.

Data en locatie
De basiscursus bestaat elk uit twee theorie-avonden. Op de dinsdagen 26 februari en 5 maart is de cursus in Purmerend. Alle avonden starten om 19:30 uur. Na de theorie volgt begeleiding in het veld door ervaren medewerkers. We gaan er van uit dat de cursisten na de basiscursus beschikbaar zijn van half maart t/m half juni om wekelijks een paar uur vogels gaan zoeken in het veld. Voor meer informatie of aanmelding, zie www.boerenlandvogels.nu of neem contact op met Wim Tijsen of Nienke Kwikkel van Landschap Noord-Holland (w.tijsen@landschapnoordholland.nl, 06-53118106).