PURMEREND – Vanwege de toename van positief geteste en zieke mensen is extra capaciteit nodig voor het opvangen van coronapatiënten. Om die reden heropent op zaterdag 24 oktober de COVID-unit de Meeuwvleugel in Purmerend. De COVID-unit heeft een bovenregionale functie. De Zorgcirkel en Evean bieden samen zorg aan de oudere coronapatiënten uit de regio. Ook andere organisaties dragen bij waar zij kunnen, waaronder de horeca in Purmerend.


De Meeuwvleugel is een locatie van De Zorgcirkel, gelegen naast het Jaap van Praaghuis. De COVID-unit biedt ruimte aan voornamelijk kwetsbare ouderen zijn die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat hierbij om nog zelfstandig wonende ouderen, ook die met dementie, die niet direct in het ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar wel meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan de thuiszorg op dit moment kan bieden aan coronapatiënten. Tevens kunnen er patiënten worden opgenomen vanuit het ziekenhuis. Deze patiënten kunnen het ziekenhuis verlaten maar zijn nog niet voldoende hersteld om met thuiszorg naar huis te gaan. In maart is de unit enkele maanden gebruikt om coronapatiënten uit de regio te verplegen. Toen het aantal patiënten afnam, kon de afdeling weer gesloten worden.

Regionale samenwerking
De COVID-unit heeft een bovenregionale functie en stimuleert een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen corona. De Zorgcirkel en Evean werken samen bij het verplegen van de patiënten. Ook andere zorgorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen zijn nauw betrokken bij de COVID-unit. Voor functies zoals gastvrouw of gastheer is er een samenwerking met de horeca in Purmerend gestart. Horecamedewerkers die nu niet kunnen werken in hun eigen horecagelegenheid kunnen op deze manier aan de slag bij de COVID-unit. Vanuit de horeca is met enthousiasme gereageerd op de samenwerking.