PURMEREND - De Hoornselaan wordt verkeersveiliger gemaakt, rijbanen en fietspaden worden vernieuwd en het rioolstelsel wordt verbeterd. Ook vernieuwen de nutsbedrijven kabels en leidingen. In de zomervakantie van 2016 zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan. Op 18 april starten de werkzaamheden opnieuw om het totale werk rond 11 augustus af te ronden.

De rotonde op de Hoornselaan/Kooimanweg wordt aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten.

Vanaf 18 april worden de voorbereidingen getroffen voor deze werkzaamheden waarna op 24 april de rotonde tot 2 mei wordt afgesloten. De rotonde wordt voor al het verkeer afgesloten. Wel wordt er een noodvoorziening voor de schooljeugd aangebracht, zodat de scholen per fiets bereikbaar zijn. De bus blijft zijn normale route op de Kooimanweg rijden.

Kabels en leidingen op de Hoornselaan worden in de periode van 18 april tot 9 mei vervangen. Deze werkzaamheden vinden plaats op de voet- en fietspaden. Er wordt aan één kant van de weg gewerkt, waardoor voor fietsers en voetgangers de andere kant van de weg beschikbaar blijft. Autoverkeer ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

De vervangen kabels en leidingen moeten worden aangesloten op het netwerk aan de andere kant van de Hoornsebrug. Hiervoor vinden in de periode van 24 tot 28 april werkzaamheden plaats op de ventweg langs de Gedempte Where en op de stoep voor de Hoornsebrug aan de kant van het centrum.

De fietspaden en de rijbaan van de Hoornselaan worden in de periode van 26 juni tot 11 augustus vervangen. Hiervoor wordt de Hoornselaan volledig afgesloten voor verkeer.

Bereikbaarheid

  • 24 april tot 2 mei : rotonde Hoornselaan/Kooimanweg afgesloten
  • 18 april tot 9 mei  : overlast op voet- en fietspaden Hoornselaan
  • 24 april tot 28 april  : overlast op voetpad centrumkant Hoornsebrug en ventweg Gedempte Where
  • 26 juni tot 11 augustus : Hoornselaan afgesloten; kruispunt Wagenweg blijft open

Overlast

De werkzaamheden zijn ingrijpend op een belangrijke doorgaande route van Purmerend. Het is onmogelijk om het werk zonder stremmingen uit te voeren. In de uitvoering van het werk is er naar gestreefd om de stremmingen zoveel mogelijk in vakantieperiodes plaats te laten vinden. Helaas is dit niet helemaal mogelijk in verband met andere werkzaamheden.