PURMEREND - Sinds het begin van dit schooljaar werkt de mbo-opleiding Software Developer van het Horizon College in Purmerend nauw samen met Bit Academy, een initiatief om het ICT-onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Studenten Software Developer leren om op een andere manier te leren zodat zij beter kunnen omgaan met de huidige snelle veranderingen in hun vakgebied. Zij werken aan realistische opdrachten vanuit het bedrijfsleven en leren van seniors en coaches. De samenwerking met Bit Academy sluit goed aan bij de doelstellingen van stichting PurmerValley, dat onlangs 2,5 miljoen subsidie heeft ontvangen om ICT-projecten in de regio Purmerend te ontwikkelen en te versnellen.

De opleiding Software Developer, waarbij jongeren worden opgeleid om software te ontwikkelen voor verschillende toepassingen zoals websites, games en mobiele apps, wordt gedeeltelijk aangeboden op de inspirerende H20 Esports Campus in Purmerend. Op deze locatie zijn ook verschillende jonge technologische bedrijven gevestigd om zo kruisbestuiving te stimuleren. Door de technologische revolutie van de afgelopen decennia is het vakgebied in korte tijd enorm snel gegroeid. De behoefte aan goed geschoold ICT-personeel is dan ook vele malen groter dan het aanbod. Daarnaast verschijnen er maandelijks nieuwe technieken en frameworks, wat betekent dat studenten moeten leren omgaan met snelle veranderingen. Dit vraagt om een andere vorm van onderwijs die draait om het leren leren en samenwerken.

In time learning
Binnen de opleiding Software Developer kunnen studenten hun eigen richting kiezen en tempo bepalen. Het gros van de tijd is de student bezig met opdrachten uit het bedrijfsleven, zodat ze weten waarvoor ze het doen. Coaches uit het bedrijfsleven met up-to-date ervaring begeleiden de studenten en geven workshops over actuele ontwikkelingen. Ook ‘in time learning’ is geïntroduceerd: studenten moeten zelf onderzoeken door dingen uit te proberen. Hierbij lopen zij tegen problemen aan en staan meer open om stof over de benodigde werkwijze op te nemen. Een ander belangrijk principe is samenwerking: je leert gezamenlijk in plaats van individueel. Dit betekent niet alleen samen opdrachten maken maar omvat ook elkaar coachen, feedback geven en hulp vragen. ‘Door de samenwerking met Bit Academy verwachten wij meer jongeren te kunnen helpen om hun talenten te ontwikkelen om zo te kunnen voldoen aan de behoefte van goed geschoold ICT-personeel in onze regio’, aldus Patrick Colli, opleidingsmanager ICT bij het Horizon College.

PurmerValley
De samenwerking met BIT Academy is een van de initiatieven om jongeren te interesseren voor een opleiding en een baan in de ICT. De stichting PurmerValley, een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Purmerend, heeft recentelijk 2,5 miljoen euro subsidie ontvangen om het ICT-onderwijs in de regio Purmerend te versterken en te verrijken