PURMEREND - In Nederland zijn naar schatting bijna een miljoen mensen die last hebben van hyperventilatie. Het komt doorgaans twee à drie maal zoveel voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook kinderen kunnen het hebben. 'Hyper' betekent ' zeer sterk' en ' ventileren' is 'ademen'. De letterlijke betekenis van het woord hyperventilatie is dus ' zeer sterk ademen'.

Bij hyperventilatie is het ademritme verstoord. De ademhaling is te snel en/ of te diep, hierdoor wordt er met de adem meer koolzuur aan de uitademingslucht afgegeven dan nodig is. Dit heeft tot gevolg dat de koolzuurgraad van het bloed daalt, wat duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen kan veroorzaken. Het ontstaat over het algemeen in tijden van veel spanning.

Er zijn twee vormen van hyperventilatie: de acute vorm, hyperventilatie-aanvallen, die zeer ernstige benauwdheid kunnen veroorzaken en daarnaast is er de chronische vorm waarbij er constant iets teveel geademd wordt, met meestal een hoge snelle innademing, waardoor continue lichte hyperventilatieverschijnselen worden ervaren. Soms wordt dit niet snel herkend als hyperventilatie.

Waarom logopedie bij hyperventilatie?

Logopedische therapie richt zich op het geven van ontspannings- en ademoefeningen. Het leren omgaan met angstgevoelens en het voorkómen van hyperventilatie.

Logopedisten hebben jarenlange ervaring met ademtraining, doordat zij specialisten zijn in het trainen van de spreekstem. De ademing is de basis voor de stem en vrijwel altijd moet eerst de ademing verbeterd worden, voordat de stem kan verbeteren. Logopedisten hebben dus extra ademoefeningen in huis, waarmee de ademhaling in rust, tijdens beweging en tijdens spreken getraind kan worden.

Logopedie Purmerend

Porf. Mr. P.J. Oudlaan 1

1444 HT Purmerend

www.logopediepurmerend.nl