PURMEREND - Binnenkort start de training valpreventie In Balans voor mensen die steeds meer moeite hebben met lopen, valangst hebben of al eens zijn gevallen. Spurd vertelt daarom tijdens een gratis informatiebijeenkomst over bewustwording van valrisico’s en het nut van training om balansverstoring te voorkomen of op te vangen. Dat gebeurt donderdag 17 november in Buurtpunt De Gors, Lisdoddestraat 40. De informatie en de aansluitende trainingen geven mensen voldoende zelfvertrouwen om verantwoord in beweging te kunnen blijven bij dagelijkse bezigheden.

Vallen is door kennis en training vaker te voorkomen. Er zijn verschillende factoren van invloed op veilig bewegen in en om het huis. Tijdens de informatiebijeenkomst is er daarom uitgebreid aandacht voor bewustwording over risicofactoren en het voorkomen van vallen. De deelnemers leren tijdens de wekelijkse trainingen - rekening houdend met de eigen mogelijkheden - hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op behoud van de balans.

Naast kennis zijn de fysieke factoren balans, coördinatie en spierkracht van belang om valrisico’s tijdens dagelijkse bezigheden te verminderen en mogelijk te vermijden.

tien trainingsuren
De gratis informatiebijeenkomst over de cursus In Balans is donderdag 17 november in Buurtpunt De Gors aan de Lisdoddestraat. De bijeenkomst van een uur begint om 11.30 uur.

Wie in vervolg op de informatiebijeenkomst besluit mee te doen aan de cursus In Balans kan zich direct bij Spurd inschrijven voor de tien trainingsuren. De cursus van tien trainingsuren kost € 50,00 per persoon. Donderdag 24 november 11.30 uur start de eerste van tien wekelijkse trainingsuren, vanwege de kerstperiode is de laatste donderdag 9 februari 2023. Meedoen aan de trainingen zonder de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond is mogelijk.

aanmelden
Spurd weet graag hoeveel mensen zij kan verwachten tijdens de gratis informatiebijeenkomst over de cursus In Balans. Aanmelden kan tot en met woensdag 16 november met een e-mail naar info@spurd.nl of door maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 15.30 uur te bellen met 0299 418 100.