De provincie Noord-Holland werkt aan de verdubbeling van de N244 tussen de aansluiting met de A7 en de aansluiting met de Monnickendammer-Jaagweg (N247). De werkzaamheden lopen tot en met voorjaar 2018. Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van de nieuwe aansluiting N244 met de Purmerenderweg. Tijdens een inloopbijeenkomst op 6 december 2016 kunnen weggebruikers en omwonenden zich laten informeren over de plannen voor de nieuwe aansluiting.

Inloopavond

De inloopbijeenkomst is op dinsdag 6 december 2016 van 17.00 tot 20.00 uur. Bezoekers krijgen informatie over het ontwerp, de planning en de uitvoering en kunnen vragen stellen. De aannemer is hierbij aanwezig. De bijeenkomst is in het Projectbureau & Infocentrum N244, Polderweg 119, 1446 AA Purmerend (voormalige Noordweg). Inloop is vrij, er vindt geen presentatie plaats.

De werkzaamheden

Op dit moment zijn er al voorbereidende werkzaamheden op het perceel van Purmerenderweg 54. Medio 2017 volgen er werkzaamheden aan de Purmerenderweg zelf. Dan neemt de aannemer, indien nodig, tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze worden tijdens de inloopbijeenkomst toegelicht.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland, via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail. Meer informatie en de omleidingskaartjes vindt u op www.infoN244.nl.

Betere verkeersveiligheid en doorstroming

De N244 wordt tussen de A7 en de N247 verbreed en duurzaam en veilig ingericht. Hierdoor verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming. De verdubbeling N244, traject A7- N247 is een samenwerkingsverband van het Rijk, provincie Noord-Holland, ProRail, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Beemster, Purmerend en Edam-Volendam en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.