PURMEREND - Het asfalt op de Laan der Continenten is aan vervanging toe. Het gaat om het stuk vanaf de rotonde bij de Donaulaan/Amazonelaan (bij de wereldbol) tot aan de rotonde naar de A7. Omdat dit een belangrijke doorgaande route is in Purmerend, wilt de gemeente Purmerend de werkzaamheden zo snel mogelijk afronden. Daarom word het werk in het weekend uitgevoerd, zodat de weg maandagochtend weer open is voor verkeer.

De werkzaamheden vinden in principe plaats tussen vrijdagavond 14 september 20.00 uur en zondagavond 16 september (tot middernacht). Mocht iets meer tijd nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege veel regen, dan is uitloop mogelijk tot 5.00 uur ’s ochtends op maandag 17 september. Vrijdag na de spits begint het werk. Enige geluidsoverlast voor direct omwonenden is helaas niet te voorkomen. Het wegdek op de Laan der Continenten is verouderd en versleten. Dit wordt vervangen door nieuw asfalt, dat geluidsreducerend is. EBS is van de werkzaamheden op de hoogte en communiceert te zijner tijd zelf naar reizigers via welke route zij rijden. Ook de nooddiensten zijn hierover geïnformeerd.


Hoornsebrug

Zondagavond of uiterlijk maandagochtend vroeg wordt de Laan der Continenten weer vrijgegeven. Er is voor gekozen om het werk juist in dat weekend te doen, omdat vanaf maandag 17 september de Hoornsebrug, een andere belangrijke verkeersader in de stad, twaalf weken afgesloten is. De overlast door omleidingen wordt op deze manier beperkt. Daarnaast is het werk aan de Laan der Continenten behoorlijk weersgevoelig, vanwege het geluidsreducerende asfalt. Als het veel regent, is het niet handig deze werkzaamheden uit te voeren. De zomer is dus geschikter dan half december, wanneer de Hoornsebrug weer wordt vrijgegeven.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden worden de twee bussluizen in Weidevenne buitenwerking gesteld, zodat auto’s erlangs kunnen. Er worden borden geplaatst die aangeven dat na de werkzaamheden de bussluizen weer omhoog gaan. Autoverkeer kan tijdens het werk via twee routes de wijk uit. De eerste route is vanaf de rotonde bij de wereldbol via de Amazonelaan en Zambezilaan, en dan langs het winkelcentrum naar de Gorslaan. De tweede route is vanaf de andere kant van de rotonde: de Donaulaan afrijden, langs de bussluis en Heel Europa en dan de A7 op. De wijk inrijden vanaf de A7 kan via de reguliere afrit. Verkeer wordt dan omgeleid via de Hazepolder en de bussluis bij Vuurtorengracht of langs de binnenstad, via de Jaagweg.