WESTBEEMSTER - Bijen gedijen goed in een gezond klimaat. En Land van Ons draagt op diverse manieren bij aan dat gezonde klimaat. Daarom is Land van Ons aanwezig met een informatie-en verkoopstand op de Bijenmarkt op 7 mei in Westbeemster. Wat doet Land van Ons wel en wat doen we vooral ook niet op het perceel? Wie meer wil weten over wat Land van Ons doet om op het perceel Noordbeemster de biodiversiteit te vergroten en de bodem en natuur te herstellen, kan dat horen van onze vrijwilligers. Er is ook informatie over hoe je zelf kan bijdragen aan het natuurherstel waar Land van Ons aan werkt.

Boekweitproducten van Land van Ons te koop op 7 mei

Land Van Ons teelt in Noordoost Nederland de oude gewassen boekweit en huttentut. Hiervan worden diverse ambachtelijke producten gemaakt die we verkopen zodat mensen er op een smakelijke manier kennis mee kunnen maken.

Perceel Noordbeemster

Land van Ons heeft op 5 mei 2021 in Oudendijk 8,2 ha weide aangekocht. Deze grond is niet alleen geschikt als gras/hooiland maar ook als akkerbouwland.
Tim en Evert Zijp zijn biologisch-dynamische melkveehouders uit De Rijp die de percelen de komende twee jaar gebruiken om de kringloop van hun bedrijf meer gesloten te krijgen. Ze passen geen chemische gewasbescherming toe, injecteren geen drijfmest en gebruiken geen kunstmest. Er wordt ten hoogste twee of drie keer gemaaid en ’s winters grazen er schapen. De ruige stalmest van hun melkvee wordt in het vroege voorjaar over het perceel uitgereden.
Land van Ons wil in het beheer van het perceel Noordbeemster in de toekomst mogelijk ook een deel gaan gebruiken voor het verbouwen van bijvoorbeeld lupine, luzerne of veldbonen.

Over Land van Ons

Land van Ons is een landelijke burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Met de inleg van inmiddels meer dan 18.000 deelnemers is ruim 160 hectare grond aangekocht. Samen met boeren, geven we hier weer de ruimte aan insecten, vogels, kruiden en andere dieren. Iedereen kan meedoen, voor €10 per jaar ben je al deelnemer. Dit bedrag is puur om de vaste kosten te dekken. Daarnaast koop jij jouw aandeel in m2’s dat ten goede aan de groei van de grond én biodiversiteit.