PURMEREND - Bij Land van Ons Noordbeemster kun je op 3 september tussen 10.00 en 15.30 uur de resultaten van ruim 1 jaar biodynamisch beheer op het grasland bekijken en ons helpen zoeken naar de toename van de biodiversiteit! We willen in de sloten rondom onze twee percelen kijken hoe het staat met het leven in het water, en we willen kijken of er nog meer plantensoorten te ontdekken zijn in vergelijking met de vorige tellingen.

Uiteraard is het ook mogelijk om gewoon even rond te lopen en te genieten van de Beemster Polder, dat is tenslotte niet voor niets UNESCO erfgoed. Er zijn biologische/duurzame producten van Land van Ons te koop, en we spreken graag met belangstellenden over wat we proberen te bereiken.

Om voldoende aandacht en ruimte te geven aan de belangstellenden gaan we uit van 4 tijdsblokken waarin we elke keer ± 30 personen kunnen rondleiden. De start van die tijdsblokken is om 10 uur, om 11:15 uur, om 13:00 uur en om 14:15 uur. Het eerste en laatste tijdsblok (10 uur en 14.15 uur) zijn tot nu toe het rustigst, de middelste twee raken aardig gevuld.

Kijk op https://fetedelanature.nl/activiteit/open-perceeldag-land-van-ons-noordbeemster voor meer informatie en aanmelding.


Perceel Noordbeemster
Land van Ons heeft op 5 mei 2021 in Oudendijk 8,2 ha weide aangekocht. Deze grond is niet alleen geschikt als gras/hooiland maar ook als akkerbouwland.
Tim en Evert Zijp zijn biologisch-dynamische melkveehouders uit De Rijp die de percelen de komende twee jaar gebruiken om de kringloop van hun bedrijf meer gesloten te krijgen. Ze passen geen chemische gewasbescherming toe, injecteren geen drijfmest en gebruiken geen kunstmest. Er wordt ten hoogste twee of drie keer gemaaid en ’s winters grazen er schapen. De ruige stalmest van hun melkvee wordt in het vroege voorjaar over het perceel uitgereden.
Land van Ons wil in het beheer van het perceel Noordbeemster in de toekomst mogelijk ook een deel gaan gebruiken voor het verbouwen van bijvoorbeeld lupine, luzerne of veldbonen.

Over Land van Ons
Land van Ons is een landelijke burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Met de inleg van inmiddels meer dan 18.000 deelnemers is ruim 160 hectare grond aangekocht. Samen met boeren, geven we hier weer de ruimte aan insecten, vogels, kruiden en andere dieren. Iedereen kan meedoen, voor €10 per jaar ben je al deelnemer. Dit bedrag is puur om de vaste kosten te dekken. Daarnaast koop jij jouw aandeel in m2’s dat ten goede aan de groei van de grond én biodiversiteit.