MIDDENBEEMSTER - Deze vakbeurs is een welkome belevenis op landbouwgebied waarin de handel bij elkaar komt en waar gezelligheid een belangrijke factor is. Deze sterke regionale vakbeurs trekt veel mensen uit Noord en Zuid Nederland. Tijdens een bezoek aan de beurs kan het zakelijke heel goed met het aangename menselijke uitje gecombineerd worden.. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat de beurs volop de gelegenheid biedt voor boeren om onderling contacten te leggen en kennis en ervaring uit te wisselen. Het ‘ Ons kent ons’ gevoel zie je alleen maar op zo’n regionale beurs waar de gunning eerder tot stand komt. Dat zijn de Landbouwvakdagen West-Nederland!

Dat de beurs positief ontvangen wordt blijkt wel uit het feit dat mensen ons hebben benaderd voor een jongvee keuring op de beurs op vrijdag, graag werken we hier aan mee, een super leuk onderdeel dat de sfeer alleen maar kan versterken. We streven naar tevreden standhouders. Daarom investeren we in de ontwikkeling van een interessant programma, om de beurs een belangrijke toegevoegde waarde te geven, zowel voor standhouders als voor bezoekers. Zo is er een Seminar in combinatie met demonstraties op het gebied van vers gras voeren.

Ook dit jaar vindt de beurs plaats op het moderne melkveebedrijf van Maatschap Helder te Middenbeemster, een prachtige A-locatie direct aan de A7. Maatschap Helder huisvest maar liefst 230 melkkoeien, vele kalveren en beschikt over 153 ha landbouwgrond wat ook te bewonderen is.

Op donderdagavond vanaf 21.00 uur vindt de Youngfarmers/Standhouders party plaats met live muziek, iedereen is van harte welkom!