PURMEREND - Het schoolteam van SBO Het Plankier heeft tijdens de landelijke onderwijsstaking van 15 maart een dagdeel vrijwilligerswerk gedaan in de zorg. De school (gevestigd in Purmerend, Wales 4) sloot op deze dag haar eigen deuren voor het onderwijs. Wel vond men het belangrijk om een signaal af te geven aan de overheid. “Wij vinden dat er structureel meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs, om zo de werkdruk te verlagen, het vak aantrekkelijker te maken en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.’'

De link met de zorg was snel gemaakt en daarom werd er contact opgenomen met zorginstelling Waterlandswelzijn te Purmerend. De medewerkers van het Waterlandswelzijn waren direct enthousiast en bereidwillig om mee te werken. Waterlandswelzijn organiseert dagelijks een dagbesteding met activiteiten, voor ouderen die lijden aan een vorm van dementie, een psychiatrische aandoening of een vorm van niet aangeboren hersenletsel.”. Zo ontstond het idee om de leerkrachten van SBO Het Plankier in te zetten bij diverse activiteiten. De activiteiten werden een groot succes, waarbij o.a. bingo, dans, uiterlijke verzorging en creativiteit aan bod kwamen. “Wij zijn blij dat we medewerkers van Waterlandswelzijn hebben kunnen ondersteunen en dat wij een bijdrage hebben geleverd aan een leuke middag voor de ouderen.”

SBO Het Plankier is een school voor speciaal basisonderwijs en ontvangt kinderen met leer –en gedragsmoeilijkheden die onvoldoende geholpen kunnen worden in het reguliere basisonderwijs.