PURMEREND - Op dinsdag 25 september houden 500 logopedisten een protestactie in Den Haag. De logopedisten van drie praktijken in Purmerend doen mee aan deze actie. De logopedisten laten in Den Haag zien dat logopedie belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Ze bieden een petitie aan de Tweede Kamer aan omdat ze bezorgd zijn dat logopedische zorg niet meer voor iedereen toegankelijk is of zelfs helemaal verdwijnt. Verder gaan ze in gesprek met de zorgverzekeraars .

De maat voor de Nederlandse logopedisten is vol. Meer dan de helft van de openstaande vacatures kan niet of nauwelijks worden vervuld. De zorgvraag voor logopedie van bijna een kwart miljoen Nederlanders staat onder druk. Het is de reden voor logopedisten van Logopediepraktijk Wherestate, Logopedie Purmerend en Logopediepraktijk Sam-Sam reden om mee te lopen in de actie.

Initiatiefneemster van de actie Ineke Hendriks: "Wanneer logopedisten niet tekenen bij een zorgverzekeraar, draaien de patiënten zelf voor een deel van de kosten van de logopedische zorg op. Sommigen kunnen dat niet betalen, waardoor de problemen blijven bestaan en de kwaliteit van leven aanzienlijk wordt verlaagd. En daar is een goede steun voor in de vorm van logopedie. Daar zou iedereen op gelijke manier recht op moeten hebben."

Mede-initiatiefnemer Maxime Ham is blij met de verwachte opkomst: "Wij hebben geen vakbond, geen cao, geen stakingskas. Mensen hebben ervoor gekozen een dag inkomsten in te leveren voor de kwaliteit van logopedie voor iedereen."

Henriëtte Delsing, eveneens mede-initiatiefneemster: "De vergoeding die we nu ontvangen is simpelweg niet voldoende en onderhandelen met zorgverzekeraars is nagenoeg onmogelijk. De wachtlijsten lopen op, de tijd per patiënt neemt af. De vergoedingen voor logopedisten zijn al jaren op hetzelfde niveau blijven steken, terwijl de eisen en de daarmee gepaard gaande administratieve druk alleen maar zijn toegenomen. Je ziet daardoor collega's en studenten afhaken."

Over logopedie
De 8.000 logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie. Ze zijn er als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor, adem en slikken. Er zijn jaarlijks 225.000 mensen die naar de logopedist gaan. Dit zijn onder andere baby's met problemen met de voeding, personen die stotteren, kinderen met taal- of uitspraakmoeilijkheden of ouderen met afasie. Logopedisten zorgen dat de hulpvraag wordt opgelost waardoor de kwaliteit van leven verhoogd wordt. Jaarlijks zijn er 3,5 miljoen logopedische behandelingen.

Logopedie in Purmerend
De drie genoemde praktijken uit Purmerend maken deel uit van het Samenwerkingsverband LIP: Logopedisten in Purmerend (www.lip-logopedie.nl). De Purmerendse logopedisten maken zich ook al jaren zorgen over de toenemende eisen van de zorgverzekeraars en de bedreiging van de kwaliteit van dit prachtige vak. Vanwege deze actie zijn logopediepraktijk Wherestate, Logopedie Purmerend en Logopediepraktijk Sam-Sam die dag (deels) gesloten.