NEDERLAND - Het Landelijk Crisisteam Tuinbouw probeert uit alle macht de schade door de coronacrisis te beperken voor de sector. Banken hebben bij het begin van de ellende berekent dat één op de drie bedrijven in de hele keten zou omvallen als er niks zou gebeuren. Inmiddels is er, samen met de overheid, al een flink aantal maatregelen genomen.

"We hebben diverse scenario's laten uitwerken om de overheid te kunnen laten zien wat er nodig is in onze sector. Volgens de banken zou in het slechtste geval 35 procent van de bedrijven failliet gaan," zegt Jaap Bond, voorzitter van het landelijk Crisisteam Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. "Je hebt het dan over 150.000 banen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren, we doen er samen met de overheid alles aan om dat te voorkomen."

Stappen
De eerste stappen zijn dan ook al gezet om alle tuinders, bollenboeren en hun leveranciers te ondersteunen: "Ze konden gelukkig al gebruik maken van de WW-regeling. Sinds dinsdag kunnen ondernemers ook een deel van de loonkosten vergoed krijgen als ze problemen hebben. En de garantstelling voor leningen is uitgebreid."

Maar het is nog niet genoeg om de hele sector te kunnen helpen: "Dat pakket wat ik net noemde, is goed voor 12 miljard euro. Maar er zou eigenlijk nog een steunfonds moeten komen dat de ondernemers aan acute liquiditeit kan helpen." In dat fonds zou ongeveer twee miljard euro moeten komen.

Landelijk
Bond heeft het bij zijn cijfers over heel Nederland. "Dit is de derde economische peiler van het land", legt hij uit. "Er zijn 400.000 banen mee gemoeid en een omzet van bijna 100 miljard. Dat is groter dan de haven van Rotterdam om maar eens een plaatje te schetsen."

De voorzitter van het crisisteam ziet voor ons eigen land zelf geen problemen wat de voedselvoorziening betreft. Ook is hij blij dat al snel werd geregeld dat de logistiek op orde werd gebracht door het uitbreiden van de werk- en rijtijden en dat de grenzen open bleven voor transport.

Hongerproblemen
Over de belangrijke Nederlandse rol voor de globale voedselvoorziening via luchtvaart ziet hij grotere problemen: "Bijna de helft van de groente die groeit op de wereld komt uit Nederland. Als die transportlijn stilvalt dan hebben we over een maand of twee hongerproblemen in bepaalde landen omdat de groentes daar niet meer groeien. Dus wij proberen nu al op vluchten die mensen repatriëren uit het buitenland zoveel mogelijk zaad aan boord te krijgen."

Naast voorzitter van het Landelijke Crisisteam Tuinbouw en Uitgangsmateriaal is Jaap Bond ook voorzitter van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur.