NOORD HOLLAND - Bij de aanleg van een nieuwe oprit vanaf de Purmerenderweg naar de N244 in Zuidoost-Beemster heeft de Provincie Noord-Holland de restanten gevonden van een molenplaats, die is gebouwd tussen 1632 en 1635. De resten liggen voor een deel onder het talud van de N244. De molen maakte deel uit van de zogeheten Draaioordergang. Zo’n vijftig windmolens zorgden van begin 17e eeuw tot eind 19e eeuw voor het droogmalen en drooghouden van de Beemster.

De opgraving volgt op archeologisch vooronderzoek en het aanbrengen van proefsleuven waarbij de resten van de fundering van de oude molen zijn aangetroffen. De Provincie Noord-Holland heeft het werk aan de nieuwe oprit vervolgens stilgelegd en is in samenspraak met de gemeente Beemster een opgraving opgestart.

High Tech in de 17e eeuw

Rond 1600 was het gebied tussen Hoorn, Alkmaar en Zaandam ‘het Silicon Valley’ van Europa waar op grote schaal vernieuwingen plaatsvonden. Ook het droogmalen van meren was voor die tijd ‘high tech’.

Archeoloog Martin Schabbink van het bureau RAAP voert in opdracht van provincie Noord-Holland het archeologisch onderzoek van de molenplaats uit. Schabbink is verrast door wat hij samen met zijn collega’s allemaal vindt. "De archeologische resten van deze molenplaats bestaan onder andere uit het koehuis, dit is het bijgebouw waar de molenaar woonde, een molenkolk van de achtkante molen en resten zoals borden, wijnglazen, tinnen lepels, speelgoed en restanten van een pispot en een kloot om mee te klootschieten. De vondsten zijn veelal beschadigd. Waarschijnlijk hadden de bewoners geen afvalput, en gooiden ze alles op het erf."

Eerste onderzoek molen

Leden van Historisch Genootschap Beemster lopen ook rond op de locatie. Het is spannend, ieder dagdeel vinden de medewerkers van RAAP weer iets anders. Het is de eerste keer is dat er in Noord-Holland archeologisch onderzoek wordt gedaan naar een molen. De meeste resten liggen onder de grond, blijven daar liggen en worden nooit blootgelegd. De molen die nu is gevonden is als vierde aangelegd in de zogeheten Draaioordergang. Deze molengang met vier molens lag tussen de Oostersloot en de Oostdijk.

Gezien de archeologische waarde van de molenplaats worden alle vondsten opgegraven, gefotografeerd, getekend, gedocumenteerd en vervolgens gedeponeerd in het provinciaal archeologisch depot van de provincie Noord-Holland.

Werkzaamheden Purmerenderweg

De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe oprit vanaf de Purmerenderweg naar de N244 zijn op het deel waar de vondsten zijn gedaan stilgelegd totdat de uitgebreide opgraving is afgerond. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind van deze week, wanneer de archeologische resten zijn verwijderd, hervat.