PURMEREND - Sinds vandaag zijn woonzorgcentra Molentocht en de Viervorst erkend Roze Loper-locaties. Het Roze Loper keurmerk is een belangrijke stap op weg naar sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Wethouder Harry Rotgans overhandigde het keurmerk vandaag aan de heer Bruggeman, bewoner van Molentocht. Ook locatie De Viervorst ontvangt vandaag het officiële Roze Loper Keurmerk.


Je seksuele en genderidentiteit hoort bij wie je bent. Een zorgwooncentrum is iemands thuis en in je eigen huis moet je jezelf kunnen zijn en je veilig voelen. Ook bezoek, werknemers en vrijwilligers moeten zich zelf kunnen zijn. De Roze Loper zorgt voor bewustwording en acceptatie bij zowel de directie als de medewerkers, bewoners en bezoekers van zorg- en welzijnsorganisaties.

“We weten dat sociale acceptatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’s) niet altijd vanzelfsprekend is. Daar blijven we ons hard voor inzetten, net zo lang het nodig is en het vanzelfsprekend is. Het Roze Loper keurmerk is een belangrijke stap”, zegt regiodirecteur Arjan Baan, “Elk jaar worden we geauditeerd, zo weten we of we er in blijven slagen dat iedereen open staat voor elkaar.”

Wethouder Harry Rotgans van Purmerend heeft diversiteit in zijn portefeuille en is blij met de beweging die er is binnen de ouderenzorg : “Het is een prachtig gezicht hoe nu bij Molentocht en De Viervorst de regenboogvlag wappert. We gaan toe naar een samenleving waarin iedereen kan zijn wie die wil zijn. Ik nodig alle inwoners uit om de gemeente samen te werken voor initiatieven voor LHBTIQ+ ouderen en hun naasten.”

De Roze Loper
Een onafhankelijke Certificerende Instelling auditeert en beoordeelt zo hoe inclusief een organisatie is met betrekking tot seksuele diversiteit en genderidentiteit. Cliënten geven aan dat zij zich bij een Roze Loper-organisatie meer gezien, zich veilig en geaccepteerd voelen in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de Roze Loper organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. Kij voor meer info op www.rozezorg.nl. Zorgcirkel Torenerf, Saenden en Westerhout bezitten ook het officiële landelijke Roze Loper Keurmerk.