PURMEREND - Januari en februari zijn traditiegetrouw de maanden waarin de scholen in het voortgezet onderwijs hun deuren openen voor het open huis. De zeven scholen van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) kozen er dit schooljaar voor om het open huis al in november 2022 te houden. De PSG wilde daarmee een eventuele winterse coronagolf en de daarmee gepaard gaande beperkingen vóór zijn. Gelukkig is het zover niet gekomen. Daarom organiseren de scholen van de PSG ook in februari en maart dit jaar verschillende activiteiten voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders en verzorgers om de scholen beter te leren kennen.


In november hebben kinderen in groep 8 hun definitieve advies voor een passende leerroute nog niet gehad van hun school. Veel mensen bezochten daarom meerdere leerroutes tijdens het Open Huis. In februari hebben alle leerlingen hun definitieve advies en kunnen zich daarmee beter oriënteren op de scholen die bij dat advies passen. Ook is niet iedereen in november in de gelegenheid geweest om het Open Huis te bezoeken. Daarom bieden de scholen van de PSG u en uw kind een aantal mogelijkheden om nader kennis te maken en de scholen te bekijken. Welk onderwijs en welke school past het beste bij uw kind? Bij de PSG is altijd wat te kiezen!

Praktijkonderwijs, vmbo met extra ondersteuning en ISK

SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Zij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. De school heeft drie afdelingen: vmbo met extra ondersteuning, praktijkonderwijs en ISK (Internationale Schakelklas). De ISK is speciaal voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. In het praktijkonderwijs werken leerlingen toe naar een zelfstandige plek in de maatschappij, met een passende werkomgeving of vervolgopleiding.

Vmbo

Het vmbo kent vier leerwegen. Op SG Gerrit Rietveld worden drie leerwegen aangeboden: de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Daarbinnen zijn drie profielen: Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T) en Dienstverlening & Producten (D&P). Bij D&P is er keuze uit vijf interesselijnen: Dienstverlening & Bewegen, Dienstverlening & Zorg, Ontwerpen & Maken, Ondernemen en tenslotte ICT. Voor de theoretische leerweg (mavo) kun je in Purmerend naar SG Antoni Gaudí, een kleine school met een eigen gebouw en een eigen onderwijsconcept; Gaudí-leren en naar SG Nelson Mandela, met Dalton-onderwijs, die in hetzelfde gebouw zit als het Jan van Egmond Lyceum. Beide scholen hebben ook een mavo-havo klas.

Havo en vwo

Je kunt naar het Jan van Egmond Lyceum en het Da Vinci College voor de havo en het vwo. Het Jan van Egmond Lyceum heeft daarnaast een gymnasiumafdeling en biedt Design Art in Science, kortweg DAS aan. Het Da Vinci College heeft een Technasium en biedt de mogelijkheid om zowel havo als vwo tweetalig te doen.

10-14 onderwijs

Niet iedereen is er in groep 8 aan toe om te kiezen voor een leerroute. Sommigen zijn er eerder aan toe, anderen willen de keuze uitstellen. Op het Vita College krijgen kinderen vanaf groep 7 (10 jaar) t/m leerjaar 2 (14 jaar) de mogelijkheid om op hun eigen tempo te ontdekken welke leerroute het beste bij hen past.

Al kennis gemaakt met onze scholen?

Misschien heeft u het Open Huis gemist of misschien was u toen nog niet zeker over de meest passende leerroute voor uw kind. U heeft nu de kans om u aan te melden voor verschillende activiteiten die u de mogelijkheid bieden de scholen beter te bekijken, kennis te maken en uw vragen te stellen. Zo maakt u samen met uw kind vast een goede keuze voor een school in het voortgezet onderwijs! Kijk ook op psg.nl.

Voor alle kennismakingsactiviteiten op de scholen kijkt op de websites van de scholen:

Vitacollege.nl

Bladergroen.psg.nl

Rietveld.psg.nl

Gaudi.psg.nl

Mandela.psg.nl

Davinci.psg.nl

Janvanegmond.psg.nl