PURMEREND - Afgelopen zaterdag waren vrijwilligers van de stichting Geen Drugs-Wel Leven actief aan het flyeren in Purmerend om aandacht te vragen voor de gevaren van lachgas. Net als veel andere gemeenten heeft ook Purmerend al maatregelen getroffen tegen de overlast van lachgas door hierover een artikel in de APV op te nemen.

Purmerends beleid tegen lachgas
Vooruitlopend op een landelijk verbod op lachgas heeft de gemeenteraad van Purmerend oktober 2019 ingestemd met een verbod op 'het gebruiken, bezitten en verhandelen van lachgas kennelijk bedoeld als drug op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw of terrein'.

Omdat lachgas in Nederland nog steeds legaal is, kan iemand die lachgas bezit, gebruikt of verhandelt in de openbare ruimte, alleen worden beboet als 'daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde en openbare veiligheid in gevaar komt of het milieu belast wordt'.

Wachten op landelijk verbod
Net als Purmerend hopen veel gemeentes dat er daarom snel een landelijk verbod gaat komen. Eind vorig jaar kondigde het kabinet aan lachgas op lijst II van de Opiumwet te willen plaatsen en daarmee recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Daardoor zouden verkoop, vervaardiging en bezit van lachgas verboden worden. Het streven is om dit wetsvoorstel op 1 januari 2021 in te laten gaan.

Maar zijn we er dan?
“Lachgas onder de Opiumwet laten vallen is een stap in de goede richting. Maar met een verbod heb je niet meteen het gebruik aangepakt”, zegt mevr. Trask, voorzitter van stichting Geen Drugs-Wel Leven. “Jongeren iets verbieden, werkt vaak tegendraads. Je moet ook aan voorlichting doen en uitleggen wat drugs met jou doet, lichamelijk en geestelijk.”

De flyeractie van zaterdag was vooral bedoeld om te wijzen op de gevolgen van lachgas. De stichting maakt zich zorgen over recente berichten dat meer dan 60 jongeren in de afgelopen twee jaar een dwarslaesie hebben opgelopen na het gebruik van lachgas. “Lachgas werkt direct in op het zenuwstelsel” aldus Trask. “Het is belangrijk om jongeren aan de voorkant gericht informatie te geven over de nadelige effecten. Als je over de juiste gegevens beschikt, kun je een verantwoorde beslissing nemen om dat ballonnetje wel of niet te nemen.”

Drugs is niet normaal
“We moeten af van de cultuur dat drugs – of een beetje drugs – geen kwaad kan. Wij pleiten voor verplichte drugs-educatie in het onderwijs. En dan niet over ‘hoe je drugs veilig kunt nemen’, maar eerlijke informatie met uitleg over wat er in je lichaam en met je brein gebeurt. Je hebt maar één stel hersenen en daar moet je je hele leven mee doen!”

Kern van de campagne van de stichting Geen Drugs-Wel leven is een lespakket met boekjes over de meest gebruikte drugs, waaronder marihuana, XTC, cocaïne, pijnstillers en nog meer. De lesmaterialen en boekjes kunnen door docenten gratis via de website worden besteld.

Website: https://www.geendrugswelleven.nl/