PURMEREND - Na de afronding van Zon op De Beuk gaat Zon op Purmerend opnieuw samen met Spurd een zonnedak ontwikkelen, nu op het dak van het Leeghwaterbad. Wij hebben het nodige vooronderzoek gedaan en toestemming gevraagd aan de leden (op de ALV van 29 maart 2021) voor dit volgende project. Ook de gemeente Purmerend – de eigenaar van het zwembad – heeft de intentie uitgesproken dat wij in principe gebruik mogen maken van een deel van het dak van het zwembad. Sinds 1 april 2021 is sprake van een nieuwe ‘postcoderoosregeling’. De coöperatie vraagt daarbij eerst een SCE subsidie (Stimulering Coöperatieve Energieopwekking) aan voor dit nieuwe postcoderoos project. Naast toestemming van de eigenaar is daarvoor ook een ‘transportindicatie’ van Liander vereist. Nadat beide waren verkregen en de subsidie is aangevraagd zijn we in afwachting of deze wordt toegewezen. Pas daarna kan het project verder worden uitgewerkt.

Wij hebben van Spurd en de gemeente Purmerend de mogelijkheid gekregen om 470 panelen op het dak van het Leeghwaterbad te gaan realiseren naast het project van 1.250 panelen die Spurd zal realiseren. We zijn voornemens om, net als bij De Beuk, opnieuw certificaten uit te geven met een verwachte opbrengst van 250 kWh per jaar per certificaat. Wij verwachten dat we voor een project met 450 panelen ongeveer 550 certificaten zullen uitgeven. Een voorlopige eerste verkenning laat zien dat u als participant een zeer gunstig rendement kunnen verwachten. Maar aangezien de zekerheid met de nieuwe SCE subsidie dat er gedurende 15 jaar een Dat betekent dat uitgangspunt is dat de inleg na ongeveer 9 jaar is terugverdient. De looptijd van het project is gegarandeerd 15 jaar. Na die periode wodt dus bijna het dubbele van het bedrag waarvoor je de certificaten hebt aangeschaft aan jou gecrediteerd. Dat betekent dat je dus een rendement van rond de 6 % kunt verwachten op je inleg. Gezien de recente prijsstijging van zonnepanelen op de markt proberen we ze snel als mogelijk afspraken te maken met Sunforce Duurzame Energietechniek en streven ernaar dat de prijs van een certificaat onder de € 250 zal blijven. De nieuwe postcoderoossubsidie, voluit genoemd Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), is er net als in de oude regeling op gebaseerd dat alleen bewoners mogen deelnemen die wonen in de postcoderoos. Een postcoderoos is een gebied dat bepaald wordt door de viercijferige postcode die het hart is. Alle viercijferige postcodes die direct grenzen aan dit hart behoren tot de roos.

De voorwaarde van de subsidiegever is dat het dak waar de stroom opgewekt wordt in de roos ligt (dus in het hart of in een van de blaadjes). Daarmee heeft de coöperatie enige keuze in het bepalen van de roos. Wij kiezen als “hart” van de postcoderoos 1443. Dat betekent dat iedereen die in postcode 1441, 1442, 1443, 1445, 1446 of 1447 woont kan deelnemen in het project. De nieuwe postcode regeling is in veel opzichten anders dan de oude regeling. De hoeveelheid opgewekte stroom is niet gerelateerd aan het eigen stroom verbruik. Als je al eigen panelen op het dak hebt en ook als je al meedoet met een ander project volgens de oude regeling, dan kan je toch gewoon meedoen. De opbrengst van de certificaten worden niet door je energieleverancier vergoed, maar je ontvangt jaarlijks de opbrengst van onze coöperatie. Het maximum aantal certificaten waarvoor je je kan inschrijven is niet aangegeven. De subsidiegever zegt wel dat het aantal deelnemers van een project met deze omvang minstens 34 moet zijn.

Wil je meer informatie over de nieuwe postcoderoossubsidie (SCE) lezen, kijk dan bijvoorbeeld op de volgende pagina’s:
Energie Samen – postcoderoos regeling in het kort
Hier Opgewekt – postcoderoos regeling in het kort
Consumentenbond – postcoderoos zonnepanelen 2021

Visuele uitleg van de SCE subsidie van PCR 2021
Vrijdag 4 juni 2021 is de inschrijving gestart met een feestelijk moment op het dak van het Leeghwaterbad (zie link naar het persbericht) Het project Zon op De Beuk met tweemaal zoveel certificaten was al snel uitverkocht, dus schrijf u snel in om ook deel te kunnen nemen aan dit nieuwe project van de coöperatie Zon op Purmerend. Er zijn nu al 40 deelnemers die vooringeschreven hebben op minimaal 236 en maximaal 380 certificaten (van de ongeveer 550). De SCE subsidie is toegewezen en de coöperatie gaat het project verder uitwerken. Kijk svp het persbericht van 1 september. Wij hebben het concept Informatie Memorandum ZOLB versie 1 voor u beschikbaar. Hierin vindt u alle informatie over het project. Het bestuur neemt op 20 september een beslissing over het exacte aantal certificaten en de prijs per certificaat. U kunt de prijs van € 245,00 per certificaat als maximum beschouwen.