PURMEREND - Fietsers voelen zich op oudere leeftijd steeds minder zeker in het verkeer. Velen stoppen dan de fiets te gebruiken. Spurd start daarom als onderdeel van het project Doortrappen met de FietsFit cursus Kijk ik Bike. Tijdens de cursus leert men vaardigheden en krijgt men tips die het vertrouwen vergroten om te kunnen blijven fietsen. De eerste cursus van zes wekelijkse lessen start donderdag 20 mei, er zijn nog enkele deelnemers welkom. Inschrijven is noodzakelijk.

Fietsen is gezond en gezellig en bevordert mobiliteit, zelfredzaamheid en ontmoeting. Bovendien is fietsen goed voor de conditie en de hersenen. Met het klimmen van de jaren nemen echter de risico’s voor oudere fietsers in het verkeer toe. Samen met leeftijdgenoten bewegen stimuleert en motiveert op oudere leeftijd te blijven doortrappen. Daarom start Spurd voor 55plussers binnenkort met de FietsFit cursus Kijk ik Bike.

FietsFit cursus
Voor de cursus Kijk ik Bike is de fiets niet nodig. De oefeningen hebben wel alles te maken met veilig kunnen blijven fietsen. Tijdens de zes lessen in of bij de gymzaal aan de Doplaan in Overwhere is er daarom aandacht voor balans, reactiesnelheid, kracht en lenigheid. Men krijgt tips voor bij het op- en afstappen, sturen en anticiperen in het verkeer. Er is ook aandacht voor fysieke vermogens bij een lange fietstour. Technische aanpassingen die mogelijk zijn om veilig te blijven fietsen komen ook aan bod. Spurd werkt daarvoor samen met De Jongh Fietsspecialist in Purmerend.

kwetsbaarder
Een Doortrapper is zich niet altijd bewust van de risico’s die fietsen op oudere leeftijd met zich meebrengt. Oudere fietsers zijn door het strammere lichaam en het verminderde reactievermogen kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat blijkt uit het aantal fietsende senioren dat bij ongevallen gewond is geraakt en naar het ziekenhuis moest. De cursus Kijk ik Bike helpt met heldere informatie, tips en beweegoefeningen oudere fietsers veilig te laten blijven fietsen. Met eventueel een technische aanpassing aan de fiets kunnen zij met vertrouwen weer jaren veilig doortrappen. Dat is belangrijk om zelfstandig van A naar B te kunnen blijven gaan.

inschrijven
Meer informatie over het programma van Doortrappen en de FietsFit cursus Kijk ik Bike staat op de website van Spurd. De cursus ‘Kijk ik Bike’ start donderdag 20 mei en bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten. De lessen van een uur beginnen 15.00 uur en de cursus kost dertig euro. Inschrijven is noodzakelijk en kan door een e-mail te sturen naar doortrappen@spurd.nl of te bellen met Spurd, 0299 418 100. Vragen stellen kan via doortrappen@spurd.nl of door maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur te bellen met 0299 418 100.