PURMERENT - Sinds 26 september is de fontein op de Koemarkt afgezet. De gemeente stelde vast dat de hardstenen fonteinvloer deels is verzakt en dat er water weglekt uit de fontein. Uit de eerste metingen blijkt dat er sprake is van lekkage in de leidingen van de fontein. De gemeente heeft opdracht gegeven voor nader onderzoek naar de oorzaak van de lekkage. Dit onderzoek heeft als doel de benodigde maatregelen voor herstel van de fontein in kaart te brengen.

Onder de fontein ligt een rioleringsbuis. Met behulp van een camera wordt onderzocht of er lekkages zijn in de riolering. Dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn voor de verzakking van de fonteinvloer. Daarnaast wil de gemeente weten of het verantwoord is om met zwaar materieel de fontein te herstellen. Daarvoor wordt een grondradaronderzoek uitgevoerd. Via geluidsgolven van een sonar radar kan worden vastgesteld of er onder de fontein ruimtes zijn ontstaan onder de verharding. De onderzoeken vinden plaats op 10 en 11 oktober.

Afsluiting Koemarkt

Tot er meer bekend is, blijft een deel van de Koemarkt afgezet. De weekmarkt op dinsdag en andere geplande evenementen op de Koemarkt gaan gewoon door, rekening houdend met het afgezette deel van de Koemarkt. De gemeente stelt de veiligheid van bewoners, ondernemers en bezoekers voorop.