PURMEREND - In de maand van de Filosofie presenteert Stichting Oud Geleerd en Jong gedaan een collegereeks over ‘Ethiek, een zoektocht naar goed handelen'. De reeks bestaat uit vier op zichzelf staande colleges op 7, 14, 21 en 28 april. De colleges zijn online en worden gegeven door studentdocent Lette Alsemgeest.

Het eerste college heeft de titel “De gulden middenweg”. In dit college wordt eerst gekeken naar wat ethiek is. Daarna gaan we terug naar het oude Griekenland en kijken we naar de deugdenethiek van Aristoteles.

In het tweede college “Het meeste geluk” gaan we kijken naar het utilitarisme, dit is een stroming die stelt dat je moet handelen op de manier die het meeste geluk teweegbrengt. Ook zullen we stilstaan bij vragen als “Is geluk meetbaar?” en “Is het ene soort geluk beter dan het andere?”.

Het derde college heet “de absolute plicht”. We gaan terug naar het 18e eeuwse Pruisen om de plichtethiek van Kant nader te beschouwen. Ook gaan we zien wat Kant’s antwoord is op de vraag: “Mag je op een mooie zomerse dag naar het strand om te ontspannen?”.

Het laatste college “genot als hoogste goed” gaat in op het hedonisme. Het hedonisme stelt dat een goed leven een leven is dat vervuld is van genot en vrij van pijn. In dit college zullen we zien dat het hedonisme niet alleen maar inhoudt dat je uitbundig moet feesten, maar dat goed leven juist draait om matigheid.

Het eerste college is ook online in Bibliotheek Purmerend te volgen. Er wordt dan uitleg gegeven hoe in te loggen bij een volgend college.

Online colleges op 7, 14, 21 en 28 april, aanvang 14.30 tot 15.30 uur. Gratis maar wel aanmelden via www.bibliotheekwaterland.nl. Aanmelden voor 1 april a.s., de aanmelding is voor alle bijeenkomsten.