PURMEREND - In april j.l. is er bij de Stichting Wonen en Zorg, waar onder meer De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa deel van uitmaken, een zogenaamde audit gehouden door Perspekt, het kwaliteitsinstituut in de Zorg. Prezo en Prezocare zijn kwaliteitsmodellen die draaien om de daadwerkelijke ervaringen van mensen met een zorgbehoefte. Er wordt gelet op persoonlijke benadering en samenwerking met cliënten, gecombineerd met deskundigheid en professionaliteit.

Met grote vreugde ontving de Stichting, die zich de leukste zorginstelling van Purmerend noemt, voor de volgende drie jaar weer het PrezoCare keurmerk.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij verschillende teams in de binnen-en buitendienst, en de dagbesteding van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa.
Hierbij werden ‘cases’ uit de alledaagse praktijk toegelicht.

Cliënten, naasten, zorgprofessionals, het behandelteam, cliëntenraad, leerlingen, managers, ondersteunende diensten en bestuurders werden hierbij betrokken.
Uit de rapportage over de kwaliteit in onze organisatie blijkt dat zij veilige en persoonsgerichte zorg leveren, met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. Centraal staat dat iedereen werkt aan het resultaat voor de cliënten. Leren en reflecteren wordt op alle niveaus gestimuleerd.
Een compliment aan de medewerkers die dit elke dag weer mogelijk maken is dan ook op zijn plaats!