PURMEREND - Elke vrijdagochtend kunnen ‘oudere senioren’ in een gezellige sfeer afwisselend staand aan en zittend op een stoel beweegoefeningen doen. Dat gebeurt in buurtcentrum Gildeplein aan de Overlanderstraat in de Purmer-Noord. De stoel is hulpmiddel bij beweegoefeningen voor spierkracht en evenwicht. Dit soort oefeningen en bewustwording helpen vallen voorkomen. Van de huidige deelnemers hebben de meesten de leeftijd van zeventig jaar gepasseerd. Het wekelijks uur StoelGym bevordert contacten met leeftijdgenoten. De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn vanzelfsprekend van kracht, zoals minimaal 1,5 meter afstand houden.

Een deskundige medewerkster van Spurd begeleidt het verantwoord bewegen voor deze doelgroep. Doordat de oefeningen staand aan of zittend op een stoel gebeuren zijn ze ook geschikt voor mensen met aandoeningen of pijnklachten aan de benen. De stoelgroep Meer Bewegen voor Ouderen is prima toegankelijk voor mensen met een rollator of een wandelstok. Tijdens de beweegoefeningen zijn er verschillende spelmaterialen in gebruik. De les eindigt altijd met ontspanningsoefeningen. In het lesuur in de Purmer-Noord zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.

vallen voorkomen
De kans op vallen is groter naarmate men ouder is, vooral boven de zeventig jaar gaat dit spelen. Veel ouderen zijn bang om te vallen, want dat kan vervelende gevolgen hebben. Die angst kan ertoe leiden dat men in een vicieuze cirkel terechtkomt: men gaat minder bewegen, waardoor spierkracht en evenwicht verminderen. Hierdoor neemt de kans op vallen toe. Valangst heeft bovendien gevolgen voor het sociale leven en daarmee de kwaliteit van het leven.

aanmelden en prijs
Het uur Meer Bewegen voor Ouderen stoelgroep of StoelGym is wekelijks vrijdag van 10.00 uur tot 11.00 uur in buurtcentrum Gildeplein, Overlanderstraat 650. Een les kost € 4,85, betaling gebeurt per automatisch incasso per kwartaal. Wie vrijdagochtend niet in de gelegenheid is, kan mogelijk maandag naar het lesuur in wijkplein Where, Triton 73 in Wheermolen. Daar is de les Meer Bewegen voor Ouderen stoelgroep wekelijks van 11.30 uur tot 12.30 uur.

Voor nadere informatie kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur bellen met 0299 418 100 of een e-mail sturen naar vitaliteit@spurd.nl. Aanmelden voor de les kan ook via dat e-mailadres.