PURMEREND - De tweede donderdag in het nieuwe jaar is er een gratis bijeenkomst over valrisico’s. Ook is er dan aandacht voor het nut van training om balansverstoring te voorkomen of op te vangen. Aansluitend start donderdag 18 januari - een week na de informatiebijeenkomst - de reeks van tien wekelijkse trainingen valpreventie In Balans. Deze training is voor mensen vanaf zestig jaar die door balansverstoring meer moeite hebben met lopen, valangst hebben of al eens zijn gevallen. De informatiebijeenkomst en de tien trainingen door Spurd zijn in Buurtpunt De Gors aan de Lisdoddestraat.

Er zijn verschillende factoren van invloed op veilig bewegen in en om het huis. In Balans is bedoeld voor zestigplussers die willen weten wat zij kunnen doen om beter te kunnen blijven staan. Tijdens de gratis informatiebijeenkomst donderdag 11 januari 2024 is er uitgebreid aandacht voor valrisicofactoren en het voorkomen van vallen. Dit vergroot de bewustwording over de eigen invloed om vallen te voorkomen.

tien weken uur training

De informatie en de aansluitende serie trainingen van Spurd geven de deelnemers voldoende zelfvertrouwen om verantwoord in beweging te kunnen blijven bij dagelijkse bezigheden. Het gaat om het verminderen en waar mogelijk vermijden van valrisico’s tijdens de dagelijkse bezigheden. De deelnemers leren tijdens de tien wekelijkse trainingen hoe zij invloed kunnen hebben op behoud van de balans. De fysieke factoren balans, coördinatie, lenigheid en spierkracht zijn daarbij van belang. De trainer houdt rekening met de mogelijkheden van de deelnemers.

gratis informatiebijeenkomst

De gratis informatiebijeenkomst en de trainingen valpreventie In Balans zijn in Buurtpunt De Gors, Lisdoddestraat 40. De bijeenkomst van een uur begint om 11.30 uur. Aanmelden voor het bijwonen van de bijeenkomst is noodzakelijk. Wie in vervolg op deze bijeenkomst besluit mee te doen aan de training In Balans kan zich bij Spurd inschrijven voor tien vervolgtrainingen. De tien trainingsuren kost € 50,00 per persoon. Donderdag 18 januari is de eerste van tien wekelijkse trainingsuren, de laatste is donderdag 21 maart 2024. De training is steeds vanaf 11.30 uur tot 12.30 uur. Het is mogelijk mee te doen aan de trainingen zonder de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is noodzakelijk, net als voor de tien trainingen.

aanmelden noodzakelijk

Spurd weet graag hoeveel mensen zij kan verwachten tijdens de gratis informatiebijeenkomst over de training valpreventie In Balans. Aanmelden kan tot en met zondag 7 januari 2024 met een e-mail naar info@spurd.nl of door maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 15.30 uur te bellen met 0299 418 100.