PURMEREND - De eerste donderdag in juni is er een gratis bijeenkomst over valrisico’s. Ook is er dan aandacht voor het nut van training om balansverstoring te voorkomen of op te vangen. Aansluitend start donderdag 13 juni - een week na de informatiebijeenkomst - de reeks van tien wekelijkse trainingen valpreventie In Balans. Deze training is voor mensen vanaf zestig jaar die door balansverstoring meer moeite hebben met lopen, valangst hebben of al eens zijn gevallen. De informatiebijeenkomst en de tien trainingen door Spurd zijn in wijkpunt Where in gebouw Triton in Wheermolen.


Er zijn verschillende factoren van invloed op veilig bewegen in en om het huis. De training In Balans is bedoeld voor zestigplussers die willen weten wat zij kunnen doen om beter te kunnen blijven staan. Tijdens de gratis informatiebijeenkomst donderdag 6 juni is er uitgebreid aandacht voor valrisicofactoren en het voorkomen van vallen. Dit vergroot de bewustwording over de eigen invloed om vallen te voorkomen.

tien weken trainen
De informatie en de aansluitende serie trainingen van Spurd geven de deelnemers voldoende zelfvertrouwen om verantwoord in beweging te kunnen blijven. De trainer houdt rekening met de mogelijkheden van de deelnemers. Het gaat om verminderen en vermijden van valrisico’s tijdens de dagelijkse bezigheden. De deelnemers leren tijdens de tien wekelijkse trainingen hoe zij invloed kunnen hebben op behoud van de balans. De fysieke factoren coördinatie, lenigheid en spierkracht zijn daarbij van belang.

gratis informatiebijeenkomst
De gratis informatiebijeenkomst en de trainingen valpreventie In Balans zijn in wijkplein Where in gebouw Triton vlakbij winkelcentrum Makado en NS-station Purmerend Overwhere.
Deze bijeenkomst is donderdag 6 juni van 13.00 uur tot 14.00 uur. De tijdens de bijeenkomst door het publiek vertelde wensen en vragen komen mogelijk uitgebreid aan bod als onderdeel van een van de tien vervolgtrainingen.
Aanmelden voor het bijwonen van de gratis informatiebijeenkomst is noodzakelijk. Wie in vervolg op deze bijeenkomst besluit mee te gaan doen aan de training In Balans kan zich bij Spurd inschrijven voor de tien lessen. De tien trainingsuren kost € 50,00 per persoon. Donderdag 13 juni is de eerste van de tien wekelijkse trainingsuren, de laatste is donderdag 15 augustus 2024. De training is steeds vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur. Het is mogelijk mee te doen aan de trainingen zonder de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond. Net als voor de informatiebijeenkomst is aanmelden voor de tien trainingen noodzakelijk.

aanmelden
Spurd weet graag hoeveel mensen zij kan verwachten tijdens de gratis informatiebijeenkomst over de training valpreventie In Balans. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met dinsdag 4 juni 2024 via het aanmeldingsformulier op www.spurd.nl/aanbod/inbalans, met een e-mail naar info@spurd.nl of door maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 15.30 uur te bellen met 0299 418 100.