PURMEREND - Sinds donderdag 20 januari levert het zonnedak op het zwembad in Purmerend duurzaam zonnestroom aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een van de grootste zonnedaken in Purmerend. Voor het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen belangrijk. Dit zonnedak met meer dan 1.700 zonnepanelen gaat volgens berekening jaarlijks ruim 500.000 kWh stroom opwekken en vermindert daarmee de uitstoot met minstens 250.000 kilo CO2. Het zonnedak is een project van energiecoöperatie Zon op Purmerend en sportorganisatie Spurd, met medewerking van de eigenaar van het gebouw, de gemeente Purmerend.

Het project is na de zonnedaken op sportzaal
De Kraal in 2019 en sporthal De Beuk in 2021 het derde project van Zon op Purmerend en Spurd in samenwerking met de gemeente. Half december lagen de zonnepanelen op het dak van het Leeghwaterbad. Netwerkbeheerder Liander heeft deze week de aansluiting op het elektriciteitsnet gerealiseerd. Van de 1.720 zonnepanelen zijn er 470 voor de leden van energiecoöperatie Zon op Purmerend.

Verduurzaming
Voor Spurd is na De Kraal en De Beuk het zonnedak op het Leeghwaterbad een onderdeel van de verduurzaming van de sportorganisatie. Directeur Jancor de Boer: ‘Wij willen graag snel minder stroom van fossiele energie als aardgas afnemen en bij voorkeur zelf duurzame energie opwekken. In samenwerking met Zon op Purmerend zijn sinds mei 2019 drie daken op sportaccommodaties voorzien van heel veel zonnepanelen. Een mooie prestatie waar Spurd trots op is!’

Het zonnedak op het Leeghwaterbad is de grootste van de samenwerking van Zon op Purmerend met Spurd. Net als de zonnedaken op De Kraal en op De Beuk zijn de werkzaamheden gedaan door installateur Sunforce Duurzame Energietechniek uit Purmerend en Schouten Techniek uit Zwaag.

Minder broeikasgas
De vier zonnedaken van Zon op Purmerend (stadhuis, Antoní Gaudi, De Kraal en De Beuk) hebben sinds december 2016 meer dan 1.000.000 kWh duurzaam opgewekt zonnestroom aan het elektriciteitsnet geleverd, daardoor is de uitstoot van CO2 met meer dan 500.000 kilo verminderd. Overigens is het stroomverbruik in een gemiddelde woning per jaar 2.900 kWh.

Mooi rendement

Zon op Purmerend realiseert voor de leden zonnedaken. Door mee te doen vergroten de leden van de energiecoöperatie in Purmerend het aanbod duurzame opgewekte energie. Zij delen jaarlijks mee in de gerealiseerde opbrengsten. De energiecoöperatie bestaat uit vrijwilligers en is niet commercieel. Voorzitter Wim Wilschut: ‘De financiële opbrengst van deelname in zonnedaken is voor de leden beter dan de rente op een spaarrekening! Voor meer informatie over huidige en toekomstige zonnedaken is er de website www.zonoppurmerend.nl. Het succes van de vijf zonnedaken smaakt naar meer. Wilschut: ‘ Zon op Purmerend komt graag in contact met bedrijven en organisaties die zonnepanelen willen plaatsen op het dak of boven de parkeerplaats. Zij kunnen zich via de website melden, wij gaan dan graag in gesprek!’