De najaars Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 20 december, aanvang 20:00 uur in de kantine van FC Purmerend. Wij nodigen alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De voornaamste agendapunten zullen zijn:

1) Verslag voorjaars Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2016

2) Jaarverslag seizoen 2015-2016

3) Bestuurssamenstelling

4) Vacatures


De vergaderstukken kunnen 2 weken voor aanvang van deze Algemene Ledenvergadering worden opgevraagd bij het Bestuur.

Voor meer informatie ga naar: http://www.fc-purmerend.nl/