PURMEREND - De MarktstadRun heeft tijdens de editie 2018 geld ingezameld voor het goede doel Special Forces. Donderdagavond 4 juli overhandigde de stichting MarktstadRun Purmerend – organisator van de MarktstadWalk en van de MarktstadRun - de waardecheque met de opbrengst aan Ron Rijser, de inspirerende voorzitter van stichting Special Forces. Dat gebeurde op het sportcomplex van handboogschietvereniging Waterlandschutters. Dat is niet toevallig daar, want de vereniging is onlangs toegetreden tot Special Forces.

HSV Waterlandschutters heeft zich kort geleden aangesloten bij Special Forces. De sportvereniging heeft al leden met een beperking zoals paralympiër Marco Griffioen en is bekend met schutters met een stoornis binnen het autisme spectrum. Voor en na de overhandiging van de waardecheque is er de mogelijkheid voor de genodigden om een schot te wagen op het blazoen, onder begeleiding van vrijwilligers van HSV Waterlandschutters.

Ron Rijser over het doel van de stichting: ‘Special Forces is een regionale beweging in Zaanstreek-Waterland die als doel heeft om sporten en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Daarbij wordt sport als middel ingezet om de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van deelnemers te vergroten. Special Forces staat voor Speciale mensen met Speciale krachten en mogelijkheden.’