Wijziging bestemmingsplan t.b.v. het perceel Wormerweg 17

Door Redactie op Vrijdag 2 februari 2018 10:53  Gemeente  ontwerp, wijzigingsplan, zienswijzeBron: Gemeente BeemsterWESTBEEMSTER - Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het perceel Wormerweg 17 te wijzigen waarbij de bedrijfsbestemming van deze locatie wordt gewijzigd in een woon- en tuinbestemming. Ten behoeve hiervan is het [...]

Lees meer