PURMEREND - Er is geen tijd meer te verliezen: het is Tijd voor Taal! Lezen en schrijven is namelijk heel belangrijk voor de toekomst van iedereen. Tijdens de Week van de Alfabetisering (van 4-9 september) staat Nederland in het teken van taal.

Het NL plein van Bibliotheek Waterland heeft voor de Week van de Alfabetisering allerlei activiteiten rondom taal georganiseerd.

Programma Week van de Alfabetisering


Maandag 4 september Bakkie doen in de bieb

Je voelt je pas thuis in een land als je contact met de mensen om je heen kunt maken. Het NL plein in de bibliotheek is zo’n plek. Dagelijks oefenen hier buitenlandse deelnemers Nederlands met enthousiaste vrijwilligers.

Iedereen die eens wil kijken hoe dat werkt stellen we je in de gelegenheid om tijdens de Week van de Alfabetisering een kopje koffie te komen drinken en een gesprekje te voeren met één van onze taalleerders. Je bent welkom van 10.00 tot 11.00 uur.

Dinsdag 5 september Taalheldenverkiezing

Een zeer betrokken Purmerendse taalvrijwilligster is genomineerd voor de Taalheldenprijs (initiatief van prinses Laurentien).

Donderdag 7 september Nieuw Purmerend heeft talent

Nieuwe Purmerenders laten hun talenten zien om zo iets terug te kunnen doen ‘als goede daad’ aan de bewoners van Purmerend. Altijd al kennis willen maken met henna-schilderen, een koffie ceremonie uit Ethiopië of willen luisteren naar buitenlandse gedichten en zang? Kom langs van 10.30 tot 12.00 uur in de hal van Bibliotheek Purmerend.

Vrijdag 8 september Kick-off pilot met het UWV

Werk vinden gaat beter als je Nederlands kunt lezen en schrijven. Nederlanders die dit niet goed kunnen, schamen zich hier helaas vaak voor. Dat is jammer want er is iets aan te doen. Het NL plein van Bibliotheek Waterland gaat meedoen aan een pilot samen met het UWV en de Stichting Lezen&Schrijven om werkzoekenden te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden (lezen, schrijven en computergebruik).

Zaterdag 9 september Open dag Gemeentehuis

Het NL plein op locatie! En wel in de hal van het vernieuwde Gemeentehuis (van 11.00 tot 16.00 uur) om de inwoners van Purmerend te informeren over hun activiteiten.