EDAM - Op zondag 15 januari 2017 zal de Raad van Kerken Edam–Volendam een viering houden in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de kerken. Het thema luidt deze keer: ‘Jouw hand, mijn glimlach’

De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maakt de organisaties het thema concreet.

U bent om 10.00 uur van harte welkom in de RK Nicolaaskerk aan de Voorhaven in Edam.

Voorgangers tijdens deze Oecumenische dienst zijn: Kapelaan. Tesfay en dominee Willemien van Berkum.

De viering wordt muzikaal begeleid door de het koor Psallite  Het orgel wordt tijdens de samenzang bespeeld door Jan van Ginkel. Na de viering is er volop gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en nog wat na te praten over het thema van deze viering en andere zaken.

De Raad van Kerken nodigt jong en oud uit voor deze viering en hoopt van harte u te mogen ontmoeten op 15 januari aanstaande.