PURMEREND - De aardewerkindustrie in Purmerend beleefde rond 1900 een bloeitijd. Het Purmerends Museum streeft ernaar de mooiste voorbeelden van dit lokale erfgoed te kunnen laten zien. De aankoop uit een particuliere collectie vazen, schalen, schotels en andere voorwerpen van de Purmerendse plateelbakkerij Wed. N.S.A. Brantjes & Co is dan ook een zeer waardevolle uitbreiding.

De geschiedenis van het Purmerends aardewerk gaat ver terug: al vanaf 1683 waren er kleine bedrijven die zich toelegden op het bakken van oventegels. In de 19de eeuw was er Nicolaas Brantjes, die vanaf 1886 de oventegelfabriek De Nijverheid bezat. Het was deze fabriek die door Clementine Brantjes na de dood van haar echtgenoot Nicolaas in 1895 werd omgevormd tot de eerste Purmerendse fabriek voor sieraardewerk, de firma Wed. N.S.A. Brantjes & Co. In de periode tussen 1895 en 1907 waren er – zij het niet allemaal gelijktijdig – vier aardewerkfabrieken in Purmerend gevestigd. Met Delft, Den Haag en Gouda behoorde Purmerend op dat moment tot de belangrijkste Nederlandse centra van sieraardewerk. De productie van de plateelbakkerijen Wed. N.S.A. Brantjes & Co, NV Haga, Jb. Vet & Co en L. Huisenga, waarvan de ontwerpen en decors veelal geïnspireerd waren op Delftse en Haagse voorbeelden, behoren tot de picturale traditie van de Nieuwe Kunst, beter bekend als art nouveau of Jugendstil. Zij tonen gestileerde decors met motieven uit de bloemen-, planten- en dierenwereld. Deze aardewerkindustrie verdween al na 12 jaar uit Purmerend, maar wordt vanwege de hoge kwaliteit beschouwd als belangwekkend erfgoed van de stad Purmerend.

MET ZORG OPGEBOUWD
De oorsprong van de museale collectie Purmerends aardewerk, waaronder het sieraardewerk van Wed. N.S.A. Brantjes, ligt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het Purmerends Museum streeft er sindsdien naar de fabrieksgeschiedenis en vooral de productie in al haar diversiteit te tonen als een excellent voorbeeld van een Noord-Hollandse plateelbakkerij rond 1900.

De collectie is met grote zorg opgebouwd en in de uitbreiding ervan wordt gestreefd naar diversiteit, maar ook naar het laten zien van de beste voorbeelden die bij de plateelbakkerijen zijn gemaakt. De Stichting Purmerends Museum is het Mondriaanfonds, de Stichting De Vrienden van het Purmerends Museum en de Vereniging Rembrandt zeer erkentelijk dat de aankoop van 189 stukken dankzij genereuze bijdragen gerealiseerd kon worden. De aanwinsten zijn te zien in de Aardewerkzaal van het museum én in de Tijdelijke tentoonstelling Diversiteit, Kwaliteit en Schoonheid van de Cusercollectie . Deze is te bezoeken tot en met 4 mei 2019. Wij heten u daar van harte welkom.